Busstransport er bare en liten del av virksomheten i Saltens-konsernet.

- God utstyrsdata er viktig for å sikre konkurransekraft i et krevende marked

Transportselskapet Saltens, med utspring i Saltens Bilruter, kobler seg på Cognias Linx-system for å få bedre data - og kontroll på dataene.

Saltens-konsernet og Cognia Technology har signert en avtale om bruk av sistnevntes egenutviklede flåtestyringssystem, Linx.

Som tidligere omtalt av YrkesBil har Cognia-konsernet, som blant annet er en av landets største Volvo Trucks-forhandlere gjennom Volmax, utviklet sin egen merkenøytrale digitale plattform for transport- og anleggsbransjen.

I likhet med andre tilsvarende systemer skal systemet bidra til å redusere drivstofforbruk og driftskostnader, samt øke sikkerheten på veitransport.

Konsernet Saltens har som nevnt utspring i Saltens Bilruter i Bodø.

Ved etableringen i 1937 var det et rutebilselskap, men gjennom årene har selskapet gått fra å være et lokalt rutebilselskap til å bli et Nordnorsk konsern med aktivitet i hele landsdelen.

I dag har konsernet seks datterselskap, med totalt 837 ansatte, 450 kjøretøy og fem produksjonsanlegg for avfallsbaserte råvarer. Konsernet omsetter for 948 millioner kroner i året.

Saltens forteller at de er helt avhengig av en løsning som er felles for alle datterselskapene i konsernet.

«Dette bidrar til økt effektivitet og til en god oversikt sentralt over den totale eiendelsparken. Dette bidrar videre til at man får utnyttet materiellet optimalt med hensyn til blant annet serviceavtaler, alder, energiledelse og klimaavtrykk», heter det i en pressemelding.

Hovedmålsettingen med avtalen er å optimalisere forvaltning og bruk av kjøretøy og anleggsmaskiner.

Sentrale fokusområder vil være CO₂-utslipp/energiforbruk, trafikksikkerhet, og en dypere innsikt i kostnadene knyttet til virksomhetens flåte.

«Det innebærer også å etablere en tydelig målsetning med bærekraftarbeidet, samt å dokumentere status og forbedringer», heter det videre.

- Avtalen med Cognia Technology er et ledd i digitaliseringsstrategien i konsernet. God utstyrsdata og forvaltning er viktig for bærekrafts arbeidet i Saltens, og for å sikre konkurransekraft i et krevende marked, sier Daniel Stegli, IT-sjef i Saltens.

Powered by Labrador CMS