I det 3.000 kvadratmeter store anlegget på Flesland, med 50 meters gjennomgående verkstedløp, har Tide Verksted plass til 19 tunge kjøretøy inne samtidig. Bla videre for flere bilder. Foto: Tide
I det 3.000 kvadratmeter store anlegget på Flesland, med 50 meters gjennomgående verkstedløp, har Tide Verksted plass til 19 tunge kjøretøy inne samtidig. Bla videre for flere bilder. Foto: Tide
Anlegget i Fleslandveien 70 sto ferdig i februar i år. Bla videre for flere bilder. Foto: Tide
Anlegget i Fleslandveien 70 sto ferdig i februar i år. Bla videre for flere bilder. Foto: Tide
– Vi kan vokse kapasitetsmessig med cirka 45 prosent fra dagens nivå, og veksten vil nok være størst innen lastebil, sier Tom Waardal, daglig leder i Tide Verksted AS til YrkesBil. Foto: Tide
– Vi kan vokse kapasitetsmessig med cirka 45 prosent fra dagens nivå, og veksten vil nok være størst innen lastebil, sier Tom Waardal, daglig leder i Tide Verksted AS til YrkesBil. Foto: Tide
På sikt skal rundt 50 prosent av omsetningen komme fra Tides egne kjøretøy og 50 prosent fra eksterne – og da med hovedvekt på lastebiler. Bla videre for flere bilder. Foto: Tide
På sikt skal rundt 50 prosent av omsetningen komme fra Tides egne kjøretøy og 50 prosent fra eksterne – og da med hovedvekt på lastebiler. Bla videre for flere bilder. Foto: Tide
Lakkboksen til Tide Verksted måler 29 meter i lengden – én meter mer enn Team Verksteds lakkboks i Trondheim, som tidligere ble hevdet å være Norges største. Bla videre for flere bilder. Foto: Tide
Lakkboksen til Tide Verksted måler 29 meter i lengden – én meter mer enn Team Verksteds lakkboks i Trondheim, som tidligere ble hevdet å være Norges største. Bla videre for flere bilder. Foto: Tide

Tide med vekstambisjoner i verkstedmarkedet

Tom Waardal, daglig leder i Tide Verksted AS, har langt flere enn konsernets egne busser i kikkerten når han skal fylle opp kapasiteten i selskapets nye storstue på Flesland. Ambisjonen er at rundt 50 prosent av omsetningen i det 3.000 kvadratmeter store verkstedet skal komme fra eksterne kunder.

Publisert

I februar 2021 flyttet Tide Verksted inn i et topp moderne karosseri- og mekanisk verksted i Fleslandveien 70, rett ved vestlandshovedstadens flyplass.

Det nye anlegget ruver på eiendommen og måler hele 3.000 kvadratmeter. Her finnes blant annet 50 meters gjennomgående verkstedløp med plass til 19 tunge kjøretøy inne samtidig, karosserihall, PKK-grav, slipehall og vaskehall – i tillegg til det selskapet hevder å være Norges største lakkboks.

AMBISIØS: Tom Waardal, daglig leder i Tide Verksted AS.
AMBISIØS: Tom Waardal, daglig leder i Tide Verksted AS.

Fasilitetene gjør at Tide Verksted nå påberoper seg «enorm kapasitet».

– Anlegget er dimensjonert for mye større volum enn vi har per i dag. Vi kan vokse kapasitetsmessig med cirka 45 prosent fra dagens nivå, og veksten vil nok være størst innen lastebil, sier Tom Waardal til YrkesBil.

Tide leier eiendommen og bygningen men verkstedet er bygget etter busselskapets spesifikasjoner.

– Vi har fått det akkurat slik vi ønsket det, sier Waardal, og antyder at det er investert rundt 80 millioner kroner i anlegget.

Historisk sett har Tide hatt en rekke egne verksteder i mange tiår, slik det tidligere var vanlig for busselskapene der de hadde busser.

– Da vi i 2010 kom inn i anbudsverdenen måtte Tide selge flere av verkstedene for å være med i anbudskonkurransene. Anleggene ble da solgt til fylkeskommunene, og nå er det slik at det busselskapet som vinner anbudskontrakten der overtar også driften av verkstedet, forklarer Waardal.

Fylkene legger imidlertid begrensninger på hva man kan gjøre i anleggene deres.

– Skal man skru noe for eksterne kunder i fylkeskommunenes anlegg kommer det betydelige tillegg i husleien, sier verkstedsjefen.

Tide-konsernet har rundt 2.000 busser, men de senere årene har Tide Verksted satset betydelig på eksterne kunder i sine gjenværende åtte anlegg. Selskapet har hatt en pen vekst i det kommersielle markedet.

– Verkstedet i Odda er et godt eksempel, der skrur vi faktisk personbiler også. Før skrudde vi bare busser, men der skrur vi nå 70 prosent på eksterne kjøretøy – i hovedsak tungbil – og de siste 30 prosentene er Tides egne busser, sier Waardal.

Ser potensial i lastebil

Før anlegget på Flesland var klart holdt Tide Verksted i Bergen til i et karosseriverksted på Fana.

– Anlegget var gammelt og lite funksjonelt etter dagens målestokk, og vi vokste ut av det. I 2017 begynte vi å planlegge bygging av nytt verksted. Jeg vil si det er ganske unikt med et så stort karosseriverksted, og det finnes ikke maken i Bergensområdet som kan ta tungbil. Dette er ikke bare et bussverksted, vi går mer inn i den kommersielle verden – det er tanken med verkstedet.

– Hva er andelen egne kjøretøy i dag, kontra eksterne – og hva er ambisjonen fremover?

– I dag er nok rundt 80-85 prosent bussmarked. Ikke bare egne busser, vi reparerer også for andre busselskap. Ambisjonen er å vokse mest mulig for å få inn mer eksternt. På sikt vil vi nok ligge på rundt 50 prosent egne kjøretøy og 50 prosent eksterne – og da med hovedvekt på lastebiler.

– Hvorfor vil dere satse så stort på lastebil?

– Fordi vi vet at det er et marked der. De ansatte har dessuten lyst til å utvide sine horisonter og gjøre andre ting enn å kun reparere busser. De vil få en mer spennende hverdag med flere og nye utfordringer. For å få til dette har vi brukt mye tid på kompetansebygging det seneste halve året og tilegnet oss en god del ny kompetanse. Vi er ikke i mål, men på god vei.

Samarbeid med merkeverksteder

Ved det nye anlegget på Flesland kan de nå ta service på lastebiler, men de fleste nye lastebiler selges som kjent med serviceavtaler hos merkeverkstedene.

– Det betyr at så godt som alt servicearbeid foregår hos merkeleverandør. Men når bilene byttes ut etter rundt fem år går de ofte ikke på serviceavtaler lenger. Det er et marked vi kan hjelpe til med. Dessuten har vi allerede noe samarbeid med Norsk Scania, Trucknor og andre, som gjør at vi tar servicer og PKK på nyere kjøretøy. I hovedsak er dette en avlastning når deres verksteder er fulle.

– Hvor skal dere ta kundene fra til den veksten dere har ambisjoner om?

– Vi må ta kunder fra det eksisterende markedet. Bergen Lakksenter i Arna, Bertel O. Steen i Arna og Norsk Scania har karosseriverksted, ellers er det ingen andre i Bergensområdet som holder på med tungbil på denne måten.

– Hvilke begrensninger har dere, kontra et merkeverksted?

– Vi har det meste av utstyr og kan hjelpe med for eksempel alkolås, fartsskrivere, rutebytte og påbygg. Den store utfordringen er diagnoseutstyret, men vi er godt rustet. I tilfeller der vi ikke kan hjelpe en kunde så sier vi det, sier Waardal.

Norges-dekkende på skade

I fjor høst la Tide ned tre verksteder i Bergensregionen. Da måtte de nedbemanne med 40 ansatte. Noen av disse har blitt med inn i det nye verkstedet på Flesland.

– Alle 40 har fått jobb videre. Noen hos oss, andre hos MAN og Trucknor, og noen ble pensjonister. Men det viktige er at ingen som vil jobbe står uten arbeid, sier Waardal.

Per i dag er det 14 mekanikere og karosseriarbeidere ansatt ved Flesland-avdelingen.

Tide Verksted AS

  • Selskap i Tide-konsernet som leverer verkstedtjenester, service og reparasjoner til alle typer kjøretøy. Hovedtyngden er buss og lastebil.
  • Er blant de største aktørene innen service og reparasjoner av tyngre kjøretøy i Vestland fylke.
  • Totalt 70 ansatte er fordelt på åtte verksteder.
  • Utfører PKK, servicearbeid, montering og reparasjon av alkolås, fartsskriver, andre typer reparasjoner, taksering av skader, oppretting av små og store skader, lakkering, ruteskift og påbygg.

– Dette vil bli utvidet etter hvert som arbeidsmengden øker. Vi skal rekruttere ved å ta inn lærlinger. Det er vanskelig å få tak i fagfolk, vi må lage og forme dem selv. Derfor satser vi mye på lærlinger. Nå skal vi ha tre lærlinger inn på Flesland fra sommeren av. Så håper jeg vi kan tilby dem en spennende fremtid der, sier Waardal.

Alt karosseriarbeid på Tide-konsernets egne kjøretøy skjer nå i Bergen. De har ikke karosseriarbeider i Odda eller på Voss.

– Vårt nye verksted på Flesland er rigget for dette. Vi kommer til å hente inn skadde kjøretøy fra hele landet. Er skadene store nok kommer vi til å frakte kjøretøy på cargo, for eksempel fra Nord-Norge og ned til Bergen og reparere her, sier Waardal.

– Med andre ord er vi nå Norges-dekkende, og vi snakker med forsikringsselskapene. Har de et kjøretøy stående i Molde sender de gjerne det til Bergen hvis vi har kapasitet. Tid er den avgjørende faktoren her.

Norges største lakkboks?

De nye lokalene inneholder også det som hevdes å være Norges største lakkboks.

Her er det god plass til å lakkere busser.
Her er det god plass til å lakkere busser.

Det er ikke mer enn et drøyt år siden YrkesBil skrev om Team Verksted Trøndelag som hevdet å ha Norges største lakkboks. Den er på 28 meter. Tide Verksted sin nye, som er levert av Holgers AS, er på 29 meter. Hvem blir først til 30?

Uansett: Tide-boksen kan også deles inn i mindre rom, noe som gjør at man kan arbeide med flere kjøretøy samtidig. Her kan de lakkere alt fra en leddbuss og en Sprinter samtidig, lastebiler og flere mindre kjøretøy. Helikopter er det visst også kapasitet til.

Miljøvennlige løsninger har stått sentralt i byggingen. Store deler av den eksisterende bygningsmassen, som betong og takkonstruksjon, er gjenvunnet.

Et solcelleanlegg på taket av bygningen kan produsere opptil 300.000 kW årlig. Denne energien brukes både i verkstedet og til å lade opp Tide sine kommersielle el-busser.

– Hele bygget varmes opp med fjernvarme fra nærliggende forbrenningsanlegg, inkludert lakkboksen. Dette er et lite stykke nybrottsarbeid, fordi de fleste lakkbokser i dag er fyrt opp med diesel eller gass, sier Waardal.

– Vanligvis når man jobber i en lakkboks er det rundt 20 grader der. Ved hjelp av fjernvarmen kan vi øke til over 60 grader i lakkboksen i løpet av syv minutter, når lakken skal tørke. Det funker som bare det, og er mer miljøvennlig. De ansatte som jobber der er veldig fornøyd, de sier det er helt fantastisk, fortsetter han.

Overskuddsvarmen fra lakkboksen blir benyttet til ytterlig oppvarming av vaskehall og resterende verkstedbygg.

**Artikkelen ble først publisert i bladet YrkesBil nr. 5-2021. Ikke abonnent? Bli det her**

Powered by Labrador CMS