Salgssjef for Renault Trucks, Claes Gripenberg (f.v.), servicemarkedssjef Andreas Hanssen og salgssjef for Volvo, Roger Rossing, ved Volmax i Østfold gir gass i nye lokaler.

Nytt kapittel åpnet i Volmax' storsatsning

Åpnet nytt og moderne verksted i Rygge.

Som YrkesBil kunne fortelle tidligere i år skal Cognia-konsernet, som eier Volmax, investere 400 millioner kroner i fire nye anlegg.

I mars åpnet det første av de fire nye anleggene, inntil E6 utenfor Hamar.

Nylig tok Volmax i Østfold i bruk sitt nye anlegg ved E6 i Rygge kommune og allerede på nyåret åpnes nytt anlegg i Kongsberg. I tillegg investeres det i et nytt anlegg i Porsgrunn som skal åpne om ett års tid.

I det nye anlegget i Rygge kan Volvo og Renault Trucks-forhandleren betjene lastebil- og busskunder med service og reparasjoner på både kjøretøy, hengere og påbygg.

- Dette er en vitaminsprøyte for hele organisasjonen og vi gleder oss til å ta oss av kundene på en enda bedre måte, i flotte lokaler, sier servicemarkedsjef Andreas Hanssen i en pressemelding.

Det er 41 ansatte ved anlegget, hovedtyngden er mekanikere, 25 i tallet. På delesiden jobber det 7, salgsavdelingen består av 3 selgere og en administrasjon på 5. I tillegg til en øremerket person fra Volmax Kompetanse som arrangerer kurs, både i forbindelse med leveranse av nye biler, samt ADR- og YSK -, Yrkessjåførkurs.

Andreas Hanssen (29) har tross sin lave alder lang fartstid i Volmax der han startet som lærling for 11 år siden. I dag er han ansvarlig for driften av det nye anlegget.

- Anlegget inneholder to store konferanserom som kan slås sammen til ett. I tillegg har vi i anlegget en egen avdeling for klargjøring av nye biler, noe vi ikke har hatt før. Der er det et eget kontor hvor man sammen med kunden kan gå igjennom den nye bilen. Dette gir en god kvalitet på overlevering av ny bil, sier Andreas Hanssen.

Eget bussløp

Anlegget skal driftes på to skift. De fleste funksjoner er datastyrt og mekanikerne har f.eks en app i smarttelefonen hvorfra de åpner og stenger hvilken som helst kjøreport ved inn- og utkjøring. I et eget rom for rekvisita, registreres alle uttak av f.eks kjemikalier, automatisk med mengde og hvilken ansatt som har hentet ut materiellet.

I et eget løp for buss er det såkalt «in ground lift», en løfter som er programmerbar til den bussen som skal løftes opp. På en skjerm skriver man inn hva slags buss det dreier seg om, bussen kjøres inn og stanser der det er markert for bakaksel, så styrer løfteanlegget hvor det andre løftepunktet skal være automatisk

Delelageret ligger i to store lagerheiser, her er det delelagersjef Mika Åman som viser frem nyinvesteringen.

- Vi har også to løp for PKK og service, som lett kan kombineres. Er det ikke PKK på programmet, kan begge løp fylles av biler som er inne på service. Vi har også en egen ADR-hall, for lastebiler med farlig gods. Her er ytterveggen på langsiden bygget med deformasjonsfelter som vil blåse ut om det skulle oppstå en eksplosjon, noe det selvsagt ikke skal.

«Gass-sniffere» er montert – ikke bare i ADR-hallen, men i hele verksteddelen. Oppdages det gass går alarmen og brannluker i taket åpnes automatisk.

Det er investert i et automatlager fra Kardex som har 168 hyller i 2 heiser - totalt lagerhylle-areal er over 1200 m2. Før innflytting ble hver artikkel målt opp og plassert for maksimal plassutnyttelse.

De lengste får plass

Bygget har moderne varme- og ventilasjonsanlegg, med luft til vann varmepumpe på taket og gulv-varme. Verkstedløpene er utstyrt med tårn som leverer 11 kvaliteter olje, diesel og spylervæske.

I bygget inngår en egen hall for klargjøring av nye biler og hvor kunden kan få en gjennomgang av bilen før overlevering. I hallen styrer Geir-Arne Gudøy.

5 av verkstedløpene er på 32 meter, mens 4 er på hele 36 meter slik at de lengste kjøretøykombinasjonene får god plass. Er det kortere biler inne, er det plass til opptil 4 kjøretøy i hvert løp.

To løp har såkalt «cross-check» som avslører eventuelle slitasje i forstilling på bilene som kontrolleres. To av verkstedløpene har grav, så man kan gå under kjøretøyet og det spesielle her er tapping av f.eks olje, foregår ned i trakter som går på skinner slik at man plasserer trakten rett under tappeskruen.

Ett verkstedløp kan deles av og blir til en fungerende vaskehall med moderne skumanlegg og høytrykkspylere.

Innenfor hovedinngangen møtes kundene av en disk med to kundemottakere og en fra delesiden. I tillegg finnes det en egen krok der sjåfører som venter på kjøretøyet kan slappe av, og det finnes også dusjmuligheter.

Powered by Labrador CMS