FOLKSOMT: Det var godt oppmøte da årets utgave av "Følg drømmen - ikke strømmen" ble sparket i gang i Oslo nylig.

Følg drømmen, ikke strømmen:

God start for årets rekrutteringskampanje

Årets utgave av rekrutteringskampanjen «Følg drømmen, ikke strømmen,» fikk en flying start i Oslo nylig. Ikke minst var det gledelig for arrangørene at så mange unge i utdanningsløp hadde møtt opp da samferdselsminister Jon-Ivar Nygård sto for den offisielle åpningen.

– Yrkessjåfører blir stadig viktigere, og de som jobber med dette skal ha gode arbeidsvilkår, sa Nygård blant annet.

I arrangementet ved Oslo børs deltok også en rekke transportbedrifter, både på buss- og lastebilsiden – fellesnevneren er det store behovet for nye yrkessjåfører, som er anslått til minst 2500 nye sjåfører hvert år frem til 2030 – og kanskje noen år etter dette også.

Det hele åpnet med et minutts stillhet for Jonas Henriksen, som før sin bortgang var aktivt med på forberedelsene til «Følg drømmen, ikke strømmen 2023.»

INTERESSE: En rekke transportbedrifter, både på lastebil (bildet) og buss deltar i årets rekrutteringskampanje som sponsorer.

– Skal ha gode arbeidsforhold

Den offisielle åpningen – passende nok med åpning av en lastestropp i stedet for den tradisjonelle klippingen – var det altså samferdselsministeren som sto for, og han åpnet med å fastslå hvor viktig transport er i vårt langstrakte land.

– Yrkessjåfører skal ha gode arbeidsforhold, og dette er bakgrunnen for at vi i fjor høst kom med en handlingsplan mot sosial dumping. Den skal gi mer like konkurranseforhold, og bidra til bedre og sikrere arbeidsvilkår for å gjøre dette til et trygt og attraktivt yrke.

For å få dette til, kreves det også oppfølging, og her har vi et godt kontrollapparat i Statens vegvesen. For 2023 har vi her budsjettert med 40 millioner kroner ekstra bare til styrking av dette arbeidet. Vi vil sosial dumping og ulovlig transportvirksomhet til livs, understreket Nygård, som også har bebudet sterkere satsing på flere viktige veiprosjekter.

På rett vei

ÅPNET: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård sto for åpningen av kampanjen.

Samferdselsministeren var selvsagt innom det grønne skiftet.

– Også transportbransjen påvirkes av grønn omstilling. Innen 2030 er målet at 50 prosent av lastebilene skal være nullutslippsbiler. Med en andel på 7 prosent i 2022, er det tydelig at det er et godt stykke frem, men vi er på rett vei, med stadig bedre kjøretøy, fastslo Nygaard.

Det er SOTIN - Samarbeidsforum for opplæringsvirksomheter innen Transport og Logistikkfagene i Norge, Norges Lastebileier Forbund og NHO Transport som står bak «Følg drømmen, ikke strømmen.» Styreleder Trond Helge Henriksen kunne fortelle at det daglig kjører 1200 lærlinger rundt på veiene i tunge kjøretøy.

Mange unge

– Det er nesten garantert at alle er sikret jobb. Alle vet at uten lastebilen stopper Norge – og uten lærlinger stopper lastebilen, fastslo Henriksen. Med seg på podiet hadde han blant andre Jofrid Lunde, som er næringspolitisk ansvarlig i NHO Transport, og viseadministrerende direktør i Norges Lastebileier Forbund, Jan Terje Mentzoni.

– Det er ekstra gledelig at det er så mange unge her, sa Mentzoni.

– Våre medlemmer har ca. 20.000 sjåfører ansatt i dag, men det er behov for flere. Lidenskapen for yrket ser det ut til at dere allerede har. Den er viktig, vi trenger sjåfører som dere. I lastebileierforbundet vil vi heve statusen og vise hvor viktig yrket er. Husk at uten dere får ikke apotekene medisiner og andre butikker får heller ikke varer, la han til.

SYNLIG: Vy deltar aktivt på turnéen med to busser, og var også synlig til stede ved åpningen.

Opplæring som premie

Det vanket også en ekstra takk til samferdselsministeren for budsjett-lekkasjen om at flere viktige veiprosjekter får prioritet, og vil bedre forholdene for veitransporten raskere enn opprinnelig ventet.

Ekstra populært var for øvrig innlegget fra seniorrådgiver Øyvind Årbogen i Norges Trafikkskoleforbund, som inviterte til en konkurranse der vinneren får dekket opplæringen til førerkort for lastebil eller buss av trafikkskoleforbundet.

40 arrangementer

Det er for å vise frem sjåføryrket og utdanningsmulighetene til landets ungdommer at SOTIN sammen med Norges Lastebileier-Forbund og NHO Transport arrangerer den landsdekkende turnéen «Følg drømmen ikke strømmen 2023.»

Turneen kjøres med to busser og to lastebiler fordelt på to ruter. I løpet av fire uker skal det gjennomføres ca. 40 arrangementer på ulike steder i Norge. Der ønskes skoleelever velkommen til å lære mer om de mange mulighetene som finnes i transportbransjen. Turneen vil bli gjennomført fra 30. august til 30. september.

DELTAKELSE: Dette var ASKOs måte å flagge deltakelse på.

Kan nå 8.000 – 10.000

Gjennom «Følg drømmen ikke strømmen» turneen er målet å nå ut til ungdommer og arbeidssøkende på ulike steder i Norge, der de kan lære mer om de mange mulighetene som finnes i transportbransjen og veien inn til yrket.

På de lokale arrangementene vil det være representanter fra bransjen, videregående skoler, opplæringskontorer og lærebedrifter. Arrangørene regner med å møte 8.000-10.000 ungdommer i løpet av hektiske uker fra nord til sør, med oppmerksomheten rettet mot rekruttering av yrkessjåfører, spesielt blant ungdom.

SOTIN består av Opplæringskontorer og arbeidsgiverorganisasjoner innen Transport og Logistikkbransjen i Norge. Medlemmene jobber i hovedsak med rekruttering og opplæring av lærlinger innen Logistikk- og Transportbransjen. I tillegg tilbyr medlemmer ulike kurs og opplæring som er relevant for bransjen.

SOTIN skal på vegne av sine medlemmer koordinere tiltak for utvikling av best mulig opplæring, utdanning og etterutdanning av lærlinger, lærekandidater og andre yrkesutøvere. SOTIN er organisert som en forening, og «eies» av sine medlemmer.

Powered by Labrador CMS