Avtagende vekst i Europa

Nyttebil-registreringene var opp med nesten 37 prosent i første halvår. Men i juni var ikke veksten på mer enn 12,4 %. Ingen god forklaring på ujevne registreringstall de siste månedene, men chips er en nærliggende mulighet.

Publisert

Etter første kvartal i år hadde nyttebilsalget – da snakker vi også varebiler under 3,5 tonn – økt med 21,6 % i forhold til samme periode i fjor. Da hadde mars alene økt med 95, 3 %.

Selvfølgelig regnet vi med at økningen ville fortsette, 2019 var et dårlig år å sammenlikne med. Og, ganske riktig, april slo til med en vekst på 180 %. Men så kom mai med forsiktige 51,3 % opp og juni som nøyde seg med en vekst på 12,4 %.

Så langt har altså året økt med 2,4 prosent i forhold til i fjor.

Men i stedet for prosent, la oss se på de virkelige tallene.

Totalt for alle nyttebilene endte vi på 1.280.714 biler i første halvår i år. I fjor lå tallet på 910.398. Men mer relevant: i 2019 lå volumet på 1.403.771 og i 2018, på 1.326.276.

Hvis vi tar for oss den mest tallrike gruppen, varebiler opp til 3,5 tonn, var antallet 1.083.155 i år og 758.103 i fjor. I 2019 var det på 1.145.233 og i 2018: 1.102.687.

Så kan vi se på de bilene som virkelig er en indikasjon på at noe skjer i samfunnet – de seriøse lastebilene på over 16 tonn. 148.561 slike kom det på veien i første halvår i år, 107.699 i fjor. I 2019 var det 191.422 av dem og i 2018: 165.114.

Vi er med andre ord ikke i nærheten av før-pandemi volumene på noen av segmentene.

Hvis vi isolerer juni-tallene, ser vi akkurat samme utvikling, men vi ser underlige resultater for de enkelte landene. For nyttebiler totalt viser for eksempel både Frankrike og Italia en nedgang i forhold til i fjor.

I juni lå Norge bedre an med hensyn til salg av lette varebiler enn resten av Europa. Akkumulert for første halvår lå vi derimot etter. For lastebiler, enten vi ser på alle eller bare de over 16 tonn, lå vi etter både i juni og for hele første halvår.

ACEA, som samler og offentliggjør disse tallene, forsøker seg ikke på noen forklaring på utviklingen i noen av segmentene.

Hele statistikken finner du her: https://www.acea.auto/cv-registrations/commercial-vehicle-registrations-36-9-first-half-of-2021-12-4-in-june/

Powered by Labrador CMS