Illustrasjonsfoto

KOMMENTAR: Full forvirring om fartsskrivere

Godt norsk bidrag til alt rotet, men nå er den norske knuten kuttet.

Historien gjentar seg – dessverre. Det var rot da digitale fartsskrivere skulle innføres i 2006. Det ble rot da første generasjon smarte fartsskrivere ble innført den 15. juni 2019 – for en kjekk dato – og det er et skikkelig rot nå som Generasjon To skulle vært innført den 21. august i år.

Grunnene til at disse historiene går på repeat er de samme. Regelverket er forsert frem tilsynelatende uten et eneste sideblikk på hva som kanskje er mulig og på at produktene er ikke ferdige og ikke tilgjengelige.

Men dessuten har 2023-virvaret enda en komponent: mye av poenget med generasjon 2 var at den skulle ha nær kontakt med en ny satellitt som blant annet skulle ha god kontroll over all transport over grensene.

Historien er, enkelt fortalt (litt for enkelt kanskje, for dette er komplisert), at EU’s Regulation (EU) No 165/2014 presenterte oss for “smarte” fartsskrivere som skulle forbinde deg og bilen med det globale satellitt-navigasjonssystemet GNSS.

Så har det skjedd ting med regelverket underveis, testing, oppbygging, installasjon, reparasjon, kontroll etc. Dette kunne de som ville finne i Regulation (EU) 2016/799.

Så kom det noen nye krav i Regulation (EU) No 2020/1054 og litt om implementering i (EU) 2021/1228 som i realiteten betydde innføring av versjon 2 av tachografen.

Inn med OSNMA

Her ble det nemlig spesifisert obligatorisk benyttelse a Galileis OSNMA (Open Service Navigation Message Authentication. Her er vi inne på det europeiske satellittnavigasjonssystemet.

Og så leser vi i Europalov.no en gjengivelse av en Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.5.2023, fra den samme kommisjonen, som skal ha de nye fartsskriverne på plass den 21. august – tre måneder senere:

«OSNMA er i øyeblikket i en test-fase. Bruksklar ventes den ikke å være før etter at smart-tachograf 2. utgave, skal være på plass i nyregistrerte biler. Dette gjør typegodkjenning av nye biler usikker, akkurat som man er usikker på hvordan den nye generasjonen fartsskrivere vil håndtere en fremtidig endring av signal-in-space for OSNMA.

Ikke er den nye satellitten på plass ennå, heller.

Med andre ord: Lovgiverne sier at dette ikke holder, uten å antyde hva industrien skal gjøre med det.

Inntil det få dager før deadline kom et signal fra Brüssel om at man kanskje burde vente til ut september med å håndheve kravet.

Lokale grep

Så er det spennende å se hvordan Norge – flinkeste gutten i EU-Klassen – har håndtert denne forvirringen så langt.

Statens vegvesen hadde vist hvordan det kunne gjøres i 2006. Opprinnelig var fristen for de digitale fartsskriverne satt til 5. august 2005. Men da det tidlig ble klart at nye kjøretøy ikke kunne leveres med digitale fartsskrivere innen denne datoen, opphevet Norge fristen uten å sette noen ny dato. Før den til sist dukket opp – mer enn ett år senere.

En oversikt fra International Road Transport Organisastion (IRU) viser at i Europa har de forskjellige landene for lengst tatt grep. Østerrike har utsatt innføringen til 1/6-2024, Frankrike på ubestemt tid («skal senere bestemmes av kompetent organ»), Tyskland og Spania har flyttet deadline til årsskiftet og Sverige har satt gjennomføringsdato til 31/1-2024.

Nå er det slett ikke sikkert at generasjon2-apparatene vil bli klare til disse datoene heller, men eksemplene viser bare at 21/08-23 ikke er hogd i stein.

Da dette ble skrevet for to dager siden – rett etter deadline hadde det ikke dukket opp noen melding som forteller at Vegvesenet har tatt konsekvensen av et påbud som ikke lar seg gjennomføre, men det er åpenbart at det på en eller annen måte er sendt ut signaler til de som har vært engasjert i denne saken (som BIL eller NLF) om at kontroll- og sanksjonsmyndigheter er blitt enige om at man ikke skal bevege seg inn i dette minefeltet før tidligst 31. september i år.

I oversikter fra IRU sto det om Norge:

  • Ny frist for immunitet mot sanksjoner for biler registrert med SMT1 etter 21/8 2023?
  • Ja, inntil 30/09/2023 uansett transportørens nasjonalitet eller bilens registreringsland.
  • Spesielle vilkår I forbindelse med unntaket:
  • Under utarbeidelse.
  • Andre bemerkninger:
  • Under utarbeidelse.

IRU har skrevet et brev til Adina Vălean, EUs transportkommisær, og uttalt sterk bekymring for at noen av disse knappe forlengelsene ikke er nok slik situasjonen er.

Det er en bekymring også norske bransjefolk delte, og EØS eller ei – her kunne nok Norge markert seg sterkere i noe som foreløpig kan virke som en tapt sak for EU.

Løsningen er her

Så viser det seg at nå er også vi på ballen.

I dag gikk det et brev til sentrale organisasjoner om at «Statens vegvesen har, i samråd med Samferdselsdepartementet, besluttet å forlenge overgangsperioden for sanksjonering til 31.1.2024. Forlengelsen innebærer at Norge har samme overgangsperiode som Sverige og omfatter både nasjonal og internasjonale transporter (utenlandsregistrerte kjøretøy) kontrollert i Norge.

«Myndighetene i EU-landene ser ut til å løse saken litt forskjellig, og vi anbefaler at norske transportforetak som kjører internasjonalt hvis mulig, bruker kjøretøy registrert før 21. august 2023. Alternativ må de gjør seg kjent med hva som er gjeldende kontrollpraksis i de landene en kjører.

«Statens vegvesen presiserer at det fortsatt er et krav om å ha godkjent fartsskriver installert uavhengig av registreringsdato. Det forventes at de nye skriverne er tilgjengelige i markedet i god tid før 31.1.2024. Vi anbefaler bransjen å starte utskifting på aktuelle kjøretøy så snart nye skrivere er tilgjengelige.

«Vi vil i løpet av dagen legge ut denne informasjonen på vegvesen.no og tipse aktuell fagpresse om endringen.

«Vi håper BIL og NLF også vil bidra til å spre denne informasjonen til deres medlemmer.»

Powered by Labrador CMS