Transportnæringen uttrykker mangel på gode døgnhvileplasser. Nå vil Statens vegvesen etablere en ny langs riksvei 15, og søker dirvere.

Statens vegvesen vil etablere døgnhvileplass langs riksveg 15 – leter etter driver

Statens vegvesen ønsker å inngå en ti-årig leiekontrakt med en næringsaktør som vil etablere, drive og vedlikeholde en døgnhvileplass langs riksveg 15 i Vågå, Lom eller Skjåk.

Statens vegvesen har lyst ut en konkurranse om etablering, drift og vedlikehold av en døgnhvileplass for tungtransporten langs riksveg 15 i Vågå, Lom eller Skjåk.

Fristen for å gi tilbud er 21. mars 2024. Før den tid er det en digital tilbudskonferanse 19. januar der interesserte får mer informasjon om konkurransen, opplyser etaten i en pressemelding. 

Bedre tilbud til tungbilsjåførene

Formålet med konkurransen er å utvikle bedre tilbud til tungtransportsjåfører som skal gjennomføre normal døgnhvile, redusert ukehvil eller ta pauser innenfor regelverket om kjøre- og hviletid.

Kjøre- og hviletidsbestemmelsene pålegger sjåførene som kjører tunge biler å ta pauser og hvile tilstrekkelig lenge til å få en normal søvnperiode.

– Uthvilte sjåfører er viktig for trafikksikkerheten, sier prosjektleder Siv Kilskar i Statens vegvesen.

Avhengig av samarbeid med private aktører

– For å få utviklet et bedre tilbud til tungtransportsjåførene, er vi avhengig av samarbeid med private aktører for å få etablert flere døgnhvileplasser, sier Siv Kilskar.

 – Vi ser for oss at aktuelle tilbydere kan være noen som driver et serveringssted, en bensinstasjon, en campingplass eller liknende, og som har arealer til disposisjon, sier hun.

Hva skal døgnhvileplassen inneholde?

Døgnhvilplassen skal ha plass til 12-15 oppstillingsplasser for tunge kjøretøy, og den skal inneholde sanitæranlegg med toalett og dusj.

Plassen skal ligge langs riksveg 15 i Vågå, Lom eller Skjåk. Kjøreavstanden til riksveg 15 til innkjøringen til selve døgnhvileplassen skal være maksimalt én kilometer.

– I konkurransen vi nå lyser ut, har vi lagt inn en opsjon på ladeanlegg for tungbil, slik at det i løpet av leieperioden kan bli etablert en ladestasjon på døgnhvileplassen, sier Kilskar i Statens vegvesen.

Leieperiode på minimum ti år

Statens vegvesen ønsker å inngå leiekontrakt for en periode på 10 år i utgangspunktet. Leietakeren får i tillegg opsjon på å forlenge avtalen 1 + 1 år til 12 år

Vegvesenet ønsker å signere kontrakt før sommeren 2024, og at døgnhvileplassen skal være klar for åpning 1. september 2025. Leieperioden løper fra åpningsdatoen.

Powered by Labrador CMS