Frisk luft på bussen

Eberspächer, først og fremst kjent som en som behersker varme, har brukt pandemitiden til å utvikle et omfattende luftrensesystem for busser.

Vi snakker om en tre-trinns utvikling: Først partikkel filtre. Deretter det de kaller Polarised Media Electronic Air Cleaner. Det befinner seg i bussens AC-system og fanger opp forurensede vanndråper i mikrostørrelse.

Den tredje modulen er en UV-C LED enhet som visstnok er den ideelle løsninger for inaktive virus.

Et meget sikrere miljø for de reisende, men også for sjåfører og vedlikeholds-mannskapet, sier Eberspächer.

Antall patogener – bakterier og virus – øker sterkt i lukkede rom. Det er noe det siste året har lært oss.

Da vet vi også at hyppig og regelmessig ventilasjon reduserer risikoen for infeksjoner. Ventilasjon øker også fuktigheten i rommet, og hindrer derved at membranene i munn og nese tørker – her har vi visstnok også en ekstra beskyttelse mot smittestoffer.

Eberspächer sier at deres tre-trinns løsning tar seg av 100 prosent av den strømmen som går gjennom bussens ventilasjons- og AC-anlegg.

Partikkelfilteret tar seg av akkurat det, og ikke bare faste partikler, men også vanndråper fra 0,6 my og oppover.

Den elektroniske luftrenseren tar enda finere partikler enn partikkelfilteret. Og mens partikkelfilteret er plassert i AC-enheten, er den elektroniske enheten plassert i AC-anleggets inntak for retur-luften.

Syv forskjellige størrelser finnes denne i – og er egentlig en eldre konstruksjon som har vært i bruk hos mange bussoperatører i mange år alt.

Den siste enheten, den med UV-C LED modulene, steriliserer luften og gjør derved (påstås det) virus inaktiv. 4 til 6 moduler med inntil 198 UV-C LED brukes. De brukes enten inne i AC-enheten eller i bussens luftekanaler.

Men Eberspächer går ikke så langt at de sier at vi dermed kan kaste masken på kollektive transportmidler.

Powered by Labrador CMS