FLISLAGT: Ekeris kvalitets- og ettersalgssjef Daniel Asplund i flishaugen som skal brukes til oppvarming.
FLISLAGT: Ekeris kvalitets- og ettersalgssjef Daniel Asplund i flishaugen som skal brukes til oppvarming.

Slik skal Ekeri produsere klimanøytralt

Oppvarming med flis, planting av skog og bruk av biodrivstoff. Blant annet.

Grunnlaget for en klimanøytral fabrikk ble lagt tilbake i 2007 da den store, finske tilhengerprodusenten Ekeri valgte å bytte til oppvarming med flis.

Siden da har selskapet blant annet redusert strømforbruk og drivstofforbruk, og gått over til utelukkende bruk av grønn elektrisitet.

I det siste har Ekeri også i økende grad prioritert biodrivstoff for å minimere utslipp fra egne kjøretøy og maskiner.

Mål og mening

Selskapet medgir at det tidligere har vært vanskelig å vurdere effektene av endringene som er gjort.

Da selskapet gjennomførte en konsulentstyrt evalueringsprosess i henhold til The Greenhouse Gas Protocol (GHG) i sommer, fikk selskapet et klarere bilde av sitt eget klimafotavtrykk.

GHG-protokollen er verdens mest brukte standard for beregning og forevisning av klimagassutslipp.

– Vi ønsker å overlevere en sunn planet til fremtidige generasjoner, og utslippsberegningene har hjulpet og ansporet oss videre i vår søken etter klimanøytralitet. Det er ingen grunn til å jobbe blindt når man jobber med miljøspørsmål, sier Ekeris kvalitets- og ettersalgssjef Daniel Asplund.

Planter ny skog

Ekeri har beregnet Omfang 1 og 2 i henhold til GHG-protokollen.

Omfang 1 og 2 krever at selskapet tar høyde for og kompenserer for direkte utslipp fra egne kjøretøy, produksjon og fabrikk, samt indirekte utslipp fra oppvarming og elektrisitetsbruk.

– På fabrikken vår i Kållby ser vi det som viktig å leve i balanse med naturen. Produksjonsenheten er vakkert innrammet av skog og jordbruksland, så hver gang du ser ut av et vindu her, blir du påminnet om naturen vi må verne om. Derfor føltes det rimelig å kompensere for våre resterende 94 tonn karbondioksidekvivalenter med planting av ny skog, sier Asplund.

Powered by Labrador CMS