Illustrasjonsfoto

Krever skjerpede mål

Elbilforeningen ser på nyttebiler

På Arendalsukas første dag lanserer Norsk elbilforening en ny rapport om Elektrifisering av vare- og lastebiltransporten i Norge. Myndighetenes mål er for veike, syns de, samtidig som de lanserer en rekke virkemidler.

Hvor fort kan vi elektrifisere tungtransporten i Norge? spør de på arrangementet der de samarbeider med bl.a. Statens vegvesen og Enova.

Rapporten er et av resultatene fra et større prosjekt «Electrification of vans and trucks in Norway» støttet av European Climate Foundation.

ECF er en filantropisk organisasjon, cirka 300 medarbeider og kontorer i ni land i Europa med et driftsbudsjett på nesten 100 millioner euro i 2021. Arbeider som handler om ren transport, der Elbilforeningens prosjekt kom inn, fikk nesten 13 millioner euro i 2021.

Skjerping

– Vi trenger en kraftinnsats for å elektrifisere all transport. Det mest effektive vi nå kan gå løs på for å redusere utslippene, er tungtransporten, sier Christina Bu i Norsk elbilforening.

– Norges suksess med elbilpolitikk må videreføres slik at Norge kan lede an i neste fase av klimakutt innen veitransporten, mener Christina Bu og kommer med en formaning til norske politikere:

– Klimamålene for tungtransporten må skjerpes og fremskyndes og virkemiddelapparatet må styrkes.

Og det er flere grunner til utålmodigheten, peker rapporten på:

  • Norge er langt unna å nå egne mål for klimagassutslipp, og transportsektoren har stort potensiale for utslippskutt.
  • Norge har mye kunnskap og erfaring fra elektrifisering av personbilparken og utbygging av et nasjonalt ladenettverk. Dette kan brukes når vi nå skal bygge et ladenettverk for tyngre kjøretøy.
  • Det har skjedd en enorm teknologisk utvikling siden de norske klimamålene ble vedtatt for seks år siden. Med dagens kjøretøy, inkludert de som forventes på markedet de neste to årene, vil det faktisk være mulig å elektrifisere størsteparten av kjøretøyparken.

I rapporten settes det konkrete mål også, for eksempel:

Alle nye tyngre varebiler skal være nullutslipp i 2027 (i stedet for 2030 som vedtatt i NTP i juni 2017) og alle nye lastebiler skal være nullutslipp i 2030 (i stedet for 50 prosent som vedtatt i NTP i 2017).

Dette er i tråd med det Miljødirektoratet foreslo i juni.

Virkemidler

Blant virkemidlene Elbilforeningen foreslår er blant annet at nasjonalt bompengefritak må på plass for både varebiler og lastebiler som er elektriske samtidig som både elektriske varebiler og lastebiler må ha full tilgang til kollektivfeltet.

Videre sier rapporten at miljøkravene i offentlige anskaffelser må skjerpes. At kommuner bør kunne opprette nullutslippssoner for å fremme overgang til utslippsfri varelevering og at støtteordningen for depotlading må styrkes med økt støtte og mer forutsigbarhet.

Den ber også om at Enovas støtteordninger må bygge opp under vedtatte klimamål og at Enova-støttede hurtigladestasjoner for elektrisk lastebil må dimensjoneres for oppgradering til Megawatt Charging System.

Dessuten at det så raskt som mulig bær innføres miljødifferensiert, kilometerbasert veiprising for alle tunge kjøretøy i Norge og at firmabilbeskatningen må legges om slik at det alltid lønner seg å velge nullutslipp.

Presentasjonen starter kl. 15.30 i dag og strømmes bl.a. via foreningens hjemmesider.

Powered by Labrador CMS