Gir ikke "avgifts-amnesti" for varebilene

Tollvesenet bekrefter at de fortsetter kontrollene av skilleveggene i varebilene - og at avgiftene vil bli innkrevd med hård hånd. Bilimportører og leasingsselskaper advarer kundene.

Publisert

Får ikke kontrollørene plass til "Statskassa", innkreves full personbilavgift - uten unntak:

Tollmyndighetene har satt ulovlig innredning av varebiler på dagsorden.

Det vil bli flere aksjoner fremover, hvor Tollvesenet vil samordne aksjonene med Trafikkstasjonene og politiet.

Det blir ikke gitt noen former for amnesti eller mulighet til å tilbakeføre til varebil dersom det blir oppdaget at det er tuklet med skilleveggen eller annet som gjør at bilen ikke tilfredsstiller kravene til klasse 2 varebil.

Seniorrådgiver Per Jensen i Toll og Avgiftsdirektoratet sier bestemmelsene er klare:

- Om en bil ikke tilfredsstiller disse kravene, skal den som står oppført som eier på kontrolltidspunktet betale avgiftsdifferansen mellom varebil og personbil, sier han.

Beregningen tar utgangspunkt i full personbilavgift som skulle vært betalt da bilen ble registrert, minus bruksfradrag fram til kontolltidspunktet.

Koordinerer reaksjonene

Tollvesenet har hatt møter med Vegdirektoratet hvor man har blitt enig om lik praksis for reaksjonen - uansett om det er Trafikkstasjonen (Biltilsynet) eller Tollvesenet som avdekker ulovligheten.

Til nå har de to instansene fulgt noe ulik praksis. Trafikkstasjonene har ofte bare gitt mangellapp, med muligheter for å tilbakeføre bilen til varebil. Nå vil det gå melding til Tollvesenet, som vil sende avgiftskrav og bilen blir omklassifisert til personbil.

Der du minst venter det

Avdekking av ulovlig plassert skillevegg kan forekomme på ulike steder og under ulike typer kontroller.

Selv nordmenn på vei over Svinesund på vei hjem fra "harrytur", har erfart dette.

- Jeg ble vinket inn rett etter grensen, forteller en eier av VW Touran varebil til BilNytt.no.

- De virket mindre interessert i varene vi hadde kjøpt billig i Sverige, enn i innredningen i Touranen.

Det ble oppdaget at skilleveggen var flyttet 2 centimeter i overkant. Få dager etter fikk den næringsdrivende bileieren et avgiftskrav fra Tollvesenet i posten på 174.500 kroner.

LeasePlan advarer

- Vi har rundt 1.500 varebiler av den typen som kan ligge i "risikosonen" i vår portefølje, sier markedsdirektør Marius Paus i LeasePlan.

- Vi forbereder nå en informasjon til kundene som har biler i denne kategorien.

Han forteller at bilen er leaset under forutsetning av at den skal være en varebil, og dersom LeasePlan som eier mottar et krav fra myndighetene, vil kunden måtte dekke avgiftskravet.

- Vi må dekke avgiften fordi vi formelt er eier av bilen, men slik avtalen er satt opp, er det kunden som har ansvaret under bruk, sier Paus.

Møller med e-post til kundene

Møller Bil har denne uken sendt ut e-post til sine Touran-kunder, hvor de informerer om konsekvensene dersom bilen ikke tilfredsstiller klasse 2-kravene.

De skriver blant annet:

"Vi har erfart at en del eiere / brukere på tross av forbudet likevel har valgt å enten modifisere skilleveggene alternativt flytte innfestingene. Dette er strengt ulovlig, og vi er nå kjent med at Biltilsynet har intensivert kontrollene i sakens anledning."

Møller Bil presiserer at det er kunden, det vil si den enhver tid gjeldende eier, som har ansvaret for at bilen tilfredsstiller disse kravene.

De tilbyr også eierne assistanse fra verkstedet både for kontroll og eventuell tilbakeføring av skilleveggens plassering.

Powered by Labrador CMS