HYDROGENFYRT: Toyota utvikler nå Hilux med brenselcelle.

Toyota Hilux på hydrogen

…men du får ikke kjøpt den – ennå. Utviklingen starter nå.

Elektriske pickuper er det ikke mange av på markedet ennå.

Maxus har varslet at de skal ha sin batterielektriske pickup eT90 leveringsklar i Norge før året er omme, og de har startet forhåndssalget.

Foruten den er det mest de amerikanske pickupene som har blitt elektriske, som Ford F-150 Lightning, Chevrolet og Rivian.

Nå melder Toyota seg på også. Riktig nok ikke med en batterielektrisk, men en hydrogenfyrt Hilux.

Batterielektrisk Hilux har vi jo sett før, i Norge - men den var ikke bygget av Toyota.

Nå er det Toyota Motor Manufacturing (UK) Ltd og samarbeidspartnere som får støtte fra den britiske regjeringen gjennom en såkalt APC-ordning (Advanced Propulsion Centre) til utvikling av en nullutslippsbil.

Prosjektet tar sikte på å utvikle en prototype av Toyota Hilux drevet med brenselceller for hydrogen.

Prototype i løpet av 2023

Toyotas søknad i fjor om APC-midler presenterte et prosjekt for å utvikle nye og renere teknologier og ble innvilget.

«APC spiller en fundamental rolle for den britiske bilindustrien og gir unike muligheter for bransjen til å forberede seg på fremtidige, teknologiske krav. Finansieringen støtter spesifikt forskning og utvikling på et sent stadium som bringer produkter videre fra dokumenterte konsepter til ferdige prototyper av kjøretøy», skriver Toyota i en pressemelding.

BRENSELCELLEN: Toyotas 2. generasjon, som også finnes blant annet i personbilen Mirai.
TANK: Her lagers hydrogenet.

Toyota Motor Manufacturing (TMUK) leder konsortiet der de har med partnere innen teknisk utvikling som er basert i Storbritannia, blant annet Ricardo, ETL, D2H og Thatcham Research.

Målet for prosjektet er å tilpasse Toyotas komponenter for brenselcelleteknologi av 2. generasjon (som er brukt i den nyeste Toyota Mirai) til å transformere en Hilux til en elektrisk bil med brenselceller.

Personer fra Forsknings- og Utviklingsavdelingen i Toyota Motor Europe (TME) bidrar også i prosjektet med teknisk støtte, slik at gruppene i Storbritannia kan bygge sin egen ekspertise og kunne utvikle neste generasjon hydrogenbaserte drivverk selvstendig.

Som kjent har Toyota i mange år hatt en uttalt større tro på hydrogendrevne elbiler og hybridelektriske, enn de rent batterielektriske, mens de i løpet av senere år også utad har valgt å satse mer på rent batterielektriske kjøretøy.

Dette prosjektet er nok et bevis på at Toyota ikke har gitt opp hydrogensporet.

Rammene for finansieringen forutsetter at de første prototypene av den nye bilen produseres på TMUKs anlegg i Burnaston i løpet av 2023.

Mål om serieproduksjon

Videre er målet å forberede en serieproduksjon i mindre skala etter at prototypene har vært gjennom tester og levert tilfredsstillende ytelser.

«Prosjektet er en spennende mulighet til å undersøke enda et nytt bruksområde for Toyotas brenselcelleteknologi, denne gangen i et segment som er viktig for en rekke bransjer og virksomhets­områder og vil støtte sektorens tiltak på veien mot nullutslipp», heter det i meldingen.

UNDER UTVIKLING: Toyota Hilux H2.

– Storbritannia er et av nøkkelmarkedene for pickuper og er et viktig marked for Toyota. Denne finansieringen gir en enorm mulighet til å utvikle en nullutslippsløsning for et kritisk markedssegment, uttaler Matt Harrison, president og CEO i Toyota Motor Europe.

Toyota presiserer at de «ser hydrogen som en nøkkelfaktor mot karbonnøytralitet i kombinasjon med brenselceller for mobilitet og også på andre felt enn transport».

Om konsortiet:

Ricardo – en global konsulentvirksomhet innen engineering og miljø som spesialiserer seg innen transport, energi og knappe ressurser. De bidrar til teknisk integrasjon av brenselcellekomponentene i Hilux-chassiset.

ETL – (European Thermodynamics) har forpliktet seg til å levere integrerte termiske styringssystemer gjennom avansert design og innovasjon.

D2H - D2H-gruppen leverer engineeringtjenester på høyt nivå innen simulering, modellering, aerodynamikk, termodynamikk og design for motorsport og andre høyytelsesbransjer.

Thatcham Research – ble etablert av bilforsikiringsbransjen i 1969 med mål om å beholde eller redusere kostnadene i forbindelse med motorforsikringskrav samtidig som sikkerhetsstandardene ble opprettholdt. De bidrar innen kollisjonssikkerhet og forsikringsvurderinger.

Powered by Labrador CMS