Asko har hatt en langsiktig plan på overgang til lav- og nullutslippsløsninger, deriblant hydrogen.

Everfuel og ASKO samarbeider om utrulling av hydrogeninfrastruktur

Selskapene har inngått intensjonsavtale om å utvikle en koordinert plan for å søke Enova om støtte til anskaffelse av kjøretøy og etablering av hydrogen-infrastruktur. Først ut er korridoren Oslo-Trondheim.

Målet er naturligvis å av-karbonisere tungtransporten i Norge.

Dagligvaregrossisten ASKO er som kjent en av de største godstransportørene i landet og opererer en flåte på rundt 700 store og mellomstore lastebiler på landsbasis. Selskapet har et uttalt mål om å oppnå nullutslipp innen 2026.

Everfuel bygger på sin side ut europeisk produksjon og distribusjon av grønt hydrogen og et nettverk av fyllestasjoner.

- Sterke partnerskap med logistikkbedrifter som ASKO er et sentralt element i å gjennomføre vår strategi og sikre koordinert fremgang mot et grønt transportsystem i Norge og over hele Europa, sier Jacob Krogsgaard, CEO i Everfuel i en pressemelding.

Her pekes det på at Oslo - Trondheim-korridoren med tilhørende behov for fyllestasjoner anses å være en god kandidat for en mulig pilotsatsning i full skala for å muliggjøre nullutslippstransport av gods på vei.

ASKO har siden 2019 testet ut hydrogen som drivstoff i Trondheim sammen med Scania og vil benytte denne erfaringen ved en utvikling av aksen Oslo-Trondheim.

Partene har derfor inngått en intensjonsavtale om å støtte hverandres søknader om støtte til lastebiler, respektive fyllestasjoner og om nødvendig, hydrogenproduksjon, for å dekke etterspørselen langs den valgte trafikkorridoren.

- Vi introduserte vårt mål om nullutslipp i 2026 allerede i 2017. ASKO er sterkt engasjert i ulike klimatiltak og vi tror at dette initiativet kan bidra til økt fart på det grønne skiftet, sier Svein Sollie, Transportdirektør i ASKO Norge AS Konsern.

- Forutsetninger for at vi i ASKO skal anskaffe hydrogenlastebiler er at de kan leveres med de spesifikasjoner som ASKO har behov for, kan fylle en nødvendig rolle i vår kjøretøyflåte og til en akseptabel kostnad. Dernest må tilstrekkelige mengder hydrogen gjøres tilgjengelig fra et tilstrekkelig antall hydrogenstasjoner med passende lokalisering. Dette er krevende, ikke minst i forhold til Enova, og dette er noe av bakgrunnen for vår koordinering med Everfuel, sier Sollie videre.

Everfuel vil invitere andre lokale og nasjonale transportselskaper til å delta i den planlagte

utbyggingen av infrastruktur for å sikre en omfattende testing av hydrogen som drivstoff for

tungtransport. Everfuel vil som en del av denne utviklingen også legge til rette for tanking av lette kjøretøyer som taxiflåter, varebiler og servicebiler.

Partene har som ambisjon å konkludere og søke Enova om støtte så fort premissene, slik som tilgjengelighet av kjøretøy, totaløkonomi og tilgjengelighet på tomter, legger til rette for det.

-Vi håper at premissene i søknadsprosessen kan falle på plass i løpet av andre halvår slik at kjøretøy

og stasjoner kan bli operative i tide til å nå null-utslippsmålene, sier Jacob Krogsgaard i Everfuel.

Powered by Labrador CMS