Kjøper Ruters hydrogenstasjon - vil serve hydrogenlastebiler

Hydrogenselskapet Hynion kjøper hydrogenstasjon av Ruter. Stasjonen som har vært en del av Ruters nylige avsluttede bussprosjekt skal flyttes og bygges om slik at den i fremtiden kan benyttes av både privatbiler, taxier og lastebiler som går på hydrogen.

Publisert
Administrerende direktør Ulf Hafseld i Hynion ser for seg å flytte Ruters gamle hydrogenstasjon fra Mastemyr til egnet plassering i Oslo-området. Foto: Hynion
Administrerende direktør Ulf Hafseld i Hynion ser for seg å flytte Ruters gamle hydrogenstasjon fra Mastemyr til egnet plassering i Oslo-området. Foto: Hynion

- Dersom alt går etter planen vil den nye hydrogenstasjonen være i drift allerede til høsten, i god tid til å ta imot de første hydrogendrevne lastebilene som forventes levert til aktørene i H2 Truck prosjektet, sier administrerende direktør Ulf Hafseld i Hynion.

Hydrogenstasjonen er i dag plassert på Mastemyr i Oppegård, og Hynion er i dialog med blant andre Oslo kommune om en egnet plassering i Oslo-området.

Stasjonen inkluderer et produksjonsanlegg for hydrogen som vil gi Hynion kostnadseffektiv tilgang på hydrogen.

- På den nye stasjonen vil vi produsere hydrogen lokalt. Fordi vi bruker vannelektrolyse har vi null utslipp gjennom hele prosessen, det er kun vann og strøm som inngår. Vi vil også sikre at strømmen vi bruker har opprinnelsesgarantier som viser at den kommer fra fornybare energikilder, sier Hafseld.

I slutten av mars annonserte prosjektet H2 Trucks, med aktører som blant andre Posten, Postnord, Schenker, og Coop en ambisjon om at minimum 100 hydrogenlastebiler skal rulle på norske veier innen 2025.

Hynions nye stasjon vil ifølge selskapet være den første offentlige stasjonen i Norge som blir tilrettelagt for fylling av hydrogenlastebiler.

- Vi er svært glade for at Hynion overtar denne hydrogenstasjonen, slik at stasjonen også i fremtiden kan bidra til å redusere utslippene fra transportsektoren. At stasjonen får et nytt liv er også bra i et bærekraftperspektiv, sier Trond Vestad, programleder for bussanlegg i Ruter.

Hynion driver i dag Norges eneste kommeriselle hydrogenstasjon, på Høvik i Bærum. I tillegg planlegger selskapet i løpet av første halvår å åpne hydrogenstasjoner i Gøteborg og Porsgrunn.

Det planlegges åtte hydrogenstasjoner i Norge og Sverige i løpet av 2022. På litt lengre sikt har Hynion ambisjoner om å etablere et nettverk med rundt 30 hydrogenstasjoner i Skandinavia og Nord-Europa, opplyser selskapet.

Så er spørsmålet naturligvis om hydrogen vil slå an denne gangen.

Elektriske kjøretøy med brenselcelle er jo slett ingen ny teknologi, og det har vært mange mindre vellykkede satsninger både fra bilprodusenter og selskaper innen fylleinfrastruktur.

Eksplosjonen ved en hydrogenfyllestasjon i Sandvika i juni 2019 la også en demper på hydrogen-entusiasmen i Norge, i alle fall for en periode.

Men det er flere tegn i tiden på at hydrogen kan slå an fremover – og da særlig for tunge kjøretøy. Ute i verden foregår det i dag en hard konkurranse om å få levert de første hydrogenlastebilene til sin region.

Vi har tidligere omtalt Everfuels ambisjon om 15 hydrogenfyllestasjoner i Norge innen 2023. Samtidig jobber flere av de store kjøretøyprodusentene med utvikling av kjøretøy med brenselceller.

For å nevne noen:

Toyota jobber med hydrogen både innen lette kjøretøy, tunge lastebiler og busser, Renault har varslet hydrogendrevne varebiler til sommeren, Volvo Trucks og Daimler Trucks har forent krefter med en storstilt hydrogenplan, Scania er allerede i gang i Norge, Solaris mener også alvor og vi skal heller ikke glemme Nikola.

Powered by Labrador CMS