100 hydrogenlastebiler i Norge innen 2025?

Prosjektet H2 Truck satser på å rulle ut minimum hundre hydrogenlastebiler på norske veier innen 2025.

Publisert
Jan Carsten Gjerløw er prosjektleder for den storstilte hydrogensatsingen. Foto: DB Schenker og Kristin Svorte

– Vi har samlet hele verdikjeden av transportbrukere, utbyggerne av stasjoner og produksjonsanlegg, og offentlige myndigheter til en felles innsats for å få dette til. Bærekraftig mobilitet, enten det gjelder mennesker, varer eller tjenester, ligger til grunn for utviklingen av all bærekraftig virksomhet, sier daglig leder Jan Carsten Gjerløw i Evig Grønn AS, i en pressemelding onsdag.

Han er ansvarlig for hele prosjektet som har med seg sentrale aktører fra hele verdikjeden.

Fyllestasjoner først
«Infrastrukturen skal komme på plass før kjøretøyene, og bygges ut i takt med behovet. Det vil også sikre raskere lønnsomhet», loves det i meldingen.

Det er selskapene Everfuel og Hynion som skal stå for utbyggingen av fyllestasjonene.

Som YrkesBil.no nylig omtalte har Everfuel lansert sine ambisjoner for en utbygging av 15 fyllestasjoner i Norge rettet mot tungtransport, busser og taxiselskaper.

- Vi har tett kontakt med både lastebilprodusentene og logistikkselskapene, og jeg tror dette kan være forløsende nyheter som vil gjøre alle aktørene trygge på at de kan satse på hydrogen i visshet om at hele verdikjeden faller på plass, sier Helge Holen, leder av Everfuel Norway.

Hynion har allerede hydrogenstasjoner på plass.

- Disse kan sikre en tidlig uttesting av hydrogenlastebiler. Deretter starter vi bygging av nye stasjoner på de lokasjonene som brukerne etterspør, sier Ulf Hafseld, daglig leder av Hynion.

Kostbare kjøretøy
Blant transportbrukerne i prosjektet er DB Schenker, Posten og Bring, Rema og DnB.

DB Schenker er allere på ballen når det gjelder elektrifisering av varedistribusjon i Oslo, gjennom Oslo City Hub. Nå ønsker de også å gå foran innen tungtransport.

– Vi har store ambisjoner for reduksjon av CO2-utslipp fra vår virksomhet. Tungtransporten over lengre strekninger er den vanskeligste å gjøre noe med, og der vil hydrogen være en viktig løsning. Vi ser nå muligheten til å teste ut de første hydrogenlastebilene gjennom samarbeidet i H2 Truck, sier bærekraftsansvarlig Per Ove Svartangen.

– Vi vet at de første hydrogenlastebilene vil være kostbare, men forventer at prisen reduseres når produksjonsvolumene øker. Det er totalkostnaden som er viktig for oss. Hydrogen vil gradvis bli konkurransedyktig mot fossile løsninger, og vi ønsker å bidra til at det skjer så snart som mulig, sier han.

Også Posten og Bring er tydelige i sine ambisjoner.

- Posten og Bring har allerede Norges største elbil-flåte, og har startet omstilling av de tyngre kjøretøyene. Vi ser på hydrogen som en viktig del av løsningen. Vi skal være vårt ansvar bevisst, gå foran og være den grønneste aktøren i bransjen, sier Hege Sagplass, seniorrådgiver Miljø og Bærekraft.

Kamp i køen
Så er spørsmålet naturligvis om hydrogen vil slå an denne gangen. Elektriske kjøretøy med brenselcelle er jo slett ingen ny teknologi, og det har vært mange mindre vellykkede satsninger både fra bilprodusenter og selskaper innen fylleinfrastruktur.

Eksplosjonen ved en hydrogenfyllestasjon i Sandvika i juni 2019 la også en demper på hydrogen-entusiasmen i Norge, i alle fall for en periode.

Men det er flere tegn i tiden på at hydrogen kan slå an fremover – og da særlig for tunge kjøretøy. Ute i verden foregår det i dag en hard konkurranse om å få levert de første hydrogenlastebilene til sin region.

Samtidig med Everfuels satsning jobber flere av de store kjøretøyprodusentene med utvikling av kjøretøy med brenselceller.

For å nevne noen:

Toyota jobber med hydrogen både innen lette kjøretøy, tunge lastebiler og busser, Renault har varslet hydrogendrevne varebiler til sommeren, Volvo Trucks og Daimler Trucks har forent krefter med en storstilt hydrogenplan, Scania er allerede i gang i Norge, Solaris mener også alvor og vi skal heller ikke glemme Nikola.

– Vi er i dag i dialog med flere produsenter, og målet er å få i land en avtale med to av disse. Sannsynligheten for å lykkes er stor når vi kan presentere en såpass stor og robust verdikjede. Vi satser nå først på å få lastebiler til Osloregionen, som anses som attraktiv hos produsentene. Norges renommé som elbil-land er også en positiv faktor, sier Jan Carsten Gjerløw.

Han har lang erfaring på hydrogenfeltet, blant annet som tidligere direktør i Osloregionens klynge for fornybar energi og miljø (OREEC), daglig leder i Hynor Lillestrøm og assisterende direktør i Kunnskapsbyen Lillestrøm.

H2 Truck har funnet støtte og forankring i regionale myndigheters bærekraftsarbeid.

– Osloregionen er et naturlig utgangspunkt for denne type prosjekt i Norge. Oslo kommune er pådriver med sitt prosjekt «Pilotby for utslippsfri tungtransport». Vi samarbeider nært med kommunen, som sammen med Viken fylkeskommune og bedrifter bidrar med finansiering til prosjektet. Vi kommer også til å utvide prosjektet til å innbefatte korridorer til flere norske regioner, sier Gjerløw.

H2Truck er også knyttet opp mot europeiske initiativ for grønn transport, som prosjektet STRING Hydrogen Corridor. Her er mandatet å legge til rette for bruk av hydrogenlastebiler mellom Oslo og Hamburg.

Viktig klimatiltak
Ifølge tall fra Miljødirektoratet står transport for 31% av Norges klimagassutslipp. I Oslo står veitrafikken for nær halvparten av klimagassutslippene, og tungtransport står for 23% av disse. Veien mot lav- og nullutslipp er vanskeligere for tunge kjøretøy enn for personbiler.

– De tunge lastebilene er fortsatt de vanskeligste å få over på nullutslipp. Skal vi nå våre klimamål må omstillingen starte nå også i denne sektoren. Derfor er H2 Truck prosjektet viktig, og vi er veldig fornøyde med å ha fått med så mange tunge aktører i verdikjeden. Det er nettopp det som må til for å lykkes, sier Gjerløw.

H2 Truck-prosjektet har følgende delmål:

 • Øke kompetansen i verdikjeden og mobilisere flere transportbrukere
 • Posisjonere Norge overfor lastebilprodusenter for å få tilgang i en tidlig fase
 • Arbeide for gode rammevilkår for utslippsfri tungtransport
 • Legge grunnlaget for utrulling av hydrogenlastebiler i stor skala i Norge
 • Koordinere med andre regioner i Norge og internasjonale prosjekter
 • Bidra til lokal og nasjonal verdiskaping

Følgende bedrifter er partnere i prosjektet:

 • Statkraft
 • Everfuel Norway
 • Hynion
 • Ballard Power Systems Norway
 • Toyota Norge
 • DB Schenker
 • Partifrakt
 • Posten Norge
 • PostNord
 • Transport-Formidlingen
 • Coop Norge
 • Rema Distribusjon Norge
 • DNB
 • Ife / FME MoZEES
 • Kunnskapsbyen Lillestrøm
 • ZERO

Prosjektet er finansiert av partnerne, Viken fylkeskommune og Oslo kommune ved Klima- og energifondet.

Powered by Labrador CMS