UTVIDER: Indre Agder Transport-eier Rune Thorsen er fjerde generasjon i familien som driver transportvirksomhet, etter at første generasjon begynte i 1929. Nå overtar han en annen historisk transportvirksomhet også.
UTVIDER: Indre Agder Transport-eier Rune Thorsen er fjerde generasjon i familien som driver transportvirksomhet, etter at første generasjon begynte i 1929. Nå overtar han en annen historisk transportvirksomhet også.

Slår sammen to historiske transportvirksomheter

Indre Agder Transport AS overtar LL Setesdal Bilruters godsavdeling. 

Aktiviteten det dreier seg om, er distribusjon av stykkgods i Setesdal. Avtalen innebærer at Indre Agder Transport AS (IAT) kjøper 2 lastebiler fra LL Setesdal Bilruter (SBR). Overtagelsen skjer 1. februar og de ansatte har fått tilbud om å være med videre.

Historisk sus

«Vi er ydmyke på å kunne ta over denne oppgaven, og vil arbeide hardt for en effektiv drift fremover», uttaler Rune Thorsen som er eneeier og daglig leder i Indre Agder Transport AS, og utdyper:

«Det er viktig for oss å bidra både til å beholde, og å skape nye, arbeidsplasser i Setesdal. Det er naturlig å se denne aktiviteten opp mot vår øvrige virksomhet. Det vil være synergieffekter mot vår øvrige virksomhet og vi vil videreutvikle aktiviteten mot andre deler av indre Agder og ellers i Sør-Norge.»

LANG HISTORIE: Det er et langt stykke transporthistorie som nå får et nytt kaptitel. LL Setesdal Bilruter har nemlig drevet godstrafikk i Setesdal i over 100 år.
LANG HISTORIE: Det er et langt stykke transporthistorie som nå får et nytt kaptitel. LL Setesdal Bilruter har nemlig drevet godstrafikk i Setesdal i over 100 år.

Transportene vil nå bli styrt fra IAT sitt anlegg i næringsparken på Hornnes. Omkring 20 ansatte er tilknyttet selskapet og 18 lastebiler og maskiner disponeres.

Fokuserer på hoved-virksomheten

Dialogen om overtakelsen kom etter initiativ fra Terje Greibesland i LL Setesdal Bilruter. 

«Vi så at vår virksomhet innenfor godssegmentet ble for liten i en større målestokk», uttaler Greibesland. 

«Det ville kreve mer ressurser for å utvikle aktiviteten videre, utenfor vår hovedvirksomhet som er persontransport.»

Begge parter har sterk tro på den løsningen som nå er funnet og uttrykker optimisme ved at virksomheten videreføres av en lokal aktør som har lokalkunnskap om Setesdal.

PARKEN: Indre Agder Transport AS har rundt 18 biler i parken, inkludert flere semier med kran og kranbiler med hengere.
PARKEN: Indre Agder Transport AS har rundt 18 biler i parken, inkludert flere semier med kran og kranbiler med hengere.
Powered by Labrador CMS