MANGELFULLT: «Løyveutdanningen for transportselskapenes ledelse mangler. Dette bør rettes opp snarest», skriver YrkesBil-spaltist Einar Spurkeland i denne kommentarartikkelen.
MANGELFULLT: «Løyveutdanningen for transportselskapenes ledelse mangler. Dette bør rettes opp snarest», skriver YrkesBil-spaltist Einar Spurkeland i denne kommentarartikkelen.

Innspill om yrkeskompetanse:

Haster å få på plass opplæringskrav til transportløyve

KOMMENTAR: Tiden er nå moden for innføring av en offentlig løyveutdanning godkjent av Statens vegvesen.

Publisert

Dette er en kommentarartikkel. Innholdet gir uttrykk for skribentens egne meninger og holdninger.

Behovet for kompetanse hos transportselskaper er stort. Det blir dyrere både for kundene og samfunnet at det ikke er krav om obligatorisk opplæring i faget. Det viser vegvesenets kontroller langs veien. I 2017 ble kravet til opplæring fjernet og erstattet med en enkel prøve hos vegvesenet.

Skal du starte eget transportfirma trenger du transportløyve fra myndighetene. Transport mot vederlag med bil over 3500 kg krever løyve.

Statens vegvesen melder ofte om manglende løyedokumentasjon i sine kontroller. En del firmaer og sjåfører er ikke oppmerksom på at det kreves løyve og yrkessjåførkompetanse for å drive transport mot vederlag. Andre er ikke så nøye med å vedlikeholde kompetansen og kravene til løyve. En del av disse transportørene og sjåførene som kjører for disse representerer økt risiko i trafikken.

Bedrifter som mangler gyldig løyve til å frakte gods mot vederlag risikerer anmeldelse av foretaket og inndragning av skilter. Det er mange eksempler på at transportøren ikke er klar over at transporten krever løyve.

Et firma som skulle frakte en havarert varebil til verksted hadde last både på bergingsbilen og hengende bak på bergingsbilen. Sjåføren ble anmeldt og kjøretøyet avskiltet. Ekvipasjen målte 15,7 meter, mens grensen for denne transporten var 12 meter. Transportoppdraget ble ikke regnet som bilberging, men et transportoppdrag med krav om løyve. I kontrollen langs veien ble det også avdekket at det manglet også bremser og blink- og baklys. Sjåføren hadde ikke yrkessjåførkompetansebevis, og firmaet manglet altså løyve.

Slike eksempler gjelder også utenlandske lastebiler som stoppes for kontroll. I slike tilfeller viser deg seg at sjåfører mangler yrkessjåførkompetanse, og firmaer manglet løyve.

Løyve for gods- og persontransport krever bestått løyveeksamen og førerkort for klassene C1, D1, C eller D. Løyveeksamenen består av to delprøver (2+2 timer). Ved oppmøte kreves gyldig legitimasjon og betaling for prøven. Bestått løyveeksamen for person- og godstransport gir rett til kompetansebevis, som er gyldig innen EU/EØS.

Det mangler en offentlig godkjent utdanning på dette området. I Rundskriv N-4/2002 om løyveutdanning for person- og godstransport ble kompetansekravene presentert som kunnskap om blant annet samferdsel, persontransport, godsbehandling, ledelse og økonomisk styring og teori til førerprøven klasse C, CE og D. Fagene var basert på læreplanen for VK I Transportfag i den videregående skole.

Fra 3. november 2017 ble Statens vegvesen eneste instans som kan arrangere eksamen knyttet til faglige kvalifikasjoner for å få løyve. Tidligere har kandidater altså kunnet søke om løyve på grunnlag av gjennomført utdanning i den videregående skolen, hos private utdanningsinstitusjoner eller på bakgrunn av en realkompetansevurdering. Nå må kandidatene kun bestå eksamen hos Statens vegvesen for å oppfylle kravet om faglig kompetanse for å få løyve, men uten forutgående utdanning. Kravet om obligatorisk opplæring ble fjernet i 2017.

Yrkessjåførkompetanse er uansett nødvendig for å transportere personer eller gods mot vederlag med et kjøretøy som krever førerrett for tunge klasser (klassene C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D og DE). Transport av både gods og personer krever yrkessjåførkompetanse for begge områder. Det vil si gjennomført grunnutdanning og bestått teoriprøve. I tillegg til etterutdanning hvert femte år.

Det er også mulig å ta fagbrev som yrkessjåfør. Løyveutdanningen for transportselskapenes ledelse mangler. Dette bør rettes opp snarest.

Om artikkelforfatteren

Spaltist cand.polit. Einar Spurkeland er konsulent og skriver fast om yrkeskompetanse i YrkesBil. Han har skrevet flere fagbøker om logistikk og transport. Han underviser i logistikkfag og har lang erfaring fra bransjen, men også fra journalistikk og samfunnskontakt. Kontakt: einar@spurkeland.no

Powered by Labrador CMS