Over 250.000 tunge kjøretøy har vært innom kontrollplass

Hver dag døgnet rundt kan tungbilsjåfører møte Statens vegvesens kontrollører. Så langt i år har over 254.000 kjøretøy vært innom kontrollplassene, og av disse har 44.651 blitt valgt ut til utvidet kontroll.

– Hovedbildet er at tunge kjøretøy langs norske veier er i god stand, men vi ser at det er en høyere feilprosent på tilhengerne, sier Kjetil Mansåker Wigdel i Statens vegvesen.

Feilene finner man både på dekk, bremser, overlast og lastsikring.

– Mange kjører med en eldre leid henger bak trekkvogna. Det kan tenkes at et manglende eierforhold til disse gjør at vedlikeholdet blir skadelidende, sier Wigdel.

Stor andel med feil og mange regelbrudd

Av de 44.651 tunge kjøretøyene som så langt i år har blitt kontrollert, er det funnet feil og mangler på 25.776, tilsvarende 58 prosent. 11.636 av disse hadde så alvorlige mangler at de fikk bruksforbud, og 838 forhold førte til en anmeldelse.

Statens vegvesen kontrollerer at førere overholder kjøre- og hviletidsregelverket. Til nå har 8429 førere blitt kontrollert, og det er avslørt feil eller mangler hos 4150 av disse (49 %). 540 sjåfører har fått gebyr, og 509 hadde så alvorlige brudd at de ble anmeldt.

– Omtrent 20 prosent av kjøretøyene som er innom våre kontrollplasser blir plukket ut til en nærmere kontroll. Av disse finner vi feil på nesten 60 prosent. At det er feil og mangler på så mange av de som blir plukket ut for kontroll, viser at vi plukker ut de riktige kjøretøyene og førerne. Vi ønsker å stoppe de som ikke følger lover og regler, og som kan være til fare for seg selv og andre trafikanter. Da kan de som har alt i orden gjennomføre transportene sine i fred. Heldigvis har de aller fleste tungbilene som kjører på norske veger alt i orden, sier Wigdel.

Powered by Labrador CMS