Spennende avstemming i dag

Det går mot dieselforbud i California

Forurensningsmyndighetene i California – California Air Resources Board – hadde sin siste høring om lastebiler og diesel i går. I dag skal CARB stemme over et forslag om salgsforbud av slike fra 2036.

California har i alle år gått i spissen for reduksjoner av utslipp fra transportsektoren. Uten Californias strenge krav, hadde det neppe eksistert noen Tesla.

Med det nye forbudet – som i hvert fall den amerikanske pressen regner som allerede vedtatt – tar man enda et skritt mot nullutslipps-samfunnet.

Dramatisk

Men dette er meget mer dramatisk enn regelverket som har vært bygget opp til nå. Sett isolert er California verdens femte største økonomi, og det meste av eksport på land skjer med dieseldrevne lastebiler.

Blir den nye loven vedtatt, betyr det ingen nye diesel-lastebiler etter 2036, og fra 2042 må alle bilene i drift bli drevet av strøm, enten fra batteri eller fra brenselceller.

Det er allerede introdusert en glidende overgang til null-utslipps trafikken. Fra 2025 må produsentene tilby et antall nullutslippsbiler. Allerede i 2030 skal den andelen være på over 60 prosent. Men noe forbud med dato har ennå ikke vært vedtatt.

Kan få smitteeffekt

Det er ikke bare de lokale speditørene som ser på kveldens avstemning med spenning. Alle regner med at det som blir vedtatt i California, blir en USA-standard etter en stund.

Interesseorganisasjoner som California Trucking Association kjører hard på motargumenter som dyrere varer, eller at det nedkjørte strømnettet i California simpelthen ikke kan møte behovene fra en nesten 100 prosent elektrisk flåte.

Det er ikke mange tunge elektriske biler i California i dag. Bare 1943 skriver Calmatters.com – og de aller fleste av dem er busser.

CARB har for øvrig allerede vedtatt reguleringer som skal få slutt på tunge diesel-lokomotiv. Alle lokomotiv eldre enn 23 år må tas ut av trafikk innen 2030, og forbud mot tomgang mer enn 30 minutter er blant de nye reglene.

Både dette regelverket, og det som eventuelt blir vedtatt om lastebiler, må godkjennes av U.S. Environment Protection Agency siden det er strengere enn de føderale reglene.

Powered by Labrador CMS