Akkrediteringskrav for fartsskriververksteder utsettes

Bilimportørenes Landsforening (B.I.L.) ble ikke overvettes begeistret da de fikk høre at Vegdirektoratet hadde tenkt å innføre krav om akkreditering av fartsskriververksteder til en kostnad av kr. 50.000 - 70.000 for selve akkrediteringen, pluss en årlig kostnad på kr. 20.000 - 30.000 pr. år for oppfølging. Direktoratet hadde tenkt seg at Norsk Akkreditering skulle stå for dette og at bestemmelsen skulle tre i kraft fra 5. august i år.

Publisert

–Norsk Akkreditering har ingen kompetanse på fagområdet, mens Statens vegvesens egne fagfolk ved trafikkstasjonene sitter med årelang erfaring og høy kompetanse, sier teknisk sjef Tore Lillemork i B.I.L. til MotorBransjen. –Våre argumenter i B.I.L.s høringssvar av 13. mai gikk på at akkrediteringsløsningen ikke tilfører noen merverdi i form av økt trafikksikkerhet eller annet, slik vi ser det, og at den svært høye kostnaden da er bortkastet. I tillegg vil en del norske arbeidsplasser ved små verksteder, særlig i disktriktene, stå i fare til liten eller ingen nytte. Norsk transportbransje ville få økte kostnader.

B.I.L er ellers enige med direktoratet i at det i dagens situasjon er mest praktisk å implementere regelverk om fartskriververksted i en egen forskrift, men at det ved en senere totalrevisjon kan være grunn til å vurdere andre løsninger. Vedrørende habilitetsbestemmelsen går B.I.L. ut fra at et verksted som eier nye og/eller brukte biler som er salgsobjekter, demonstrasjonsbiler eller lignende, fortsatt kan utføre arbeid på disse bilenes fartskrivere så lenge bilene ikke inngår i transportforetak.

Vedrørende verkstedkort reagerer B.I.L. på en antydet pris på ca. kr. 1.000 pr. kort. Dette særlig fordi verkstedkortene må byttes hvert år, mens de tre andre typene kort bare skal byttes hvert femte år. B.I.L. ba i sitt tilsvar også om en nærmere dialog med Vegdirektoratet og/eller Samferdselsdepartementet om saken før vedtak skulle fattes.

–Det skal sies at Vegdirektoratet reagerte både raskt, effektivt og positivt på tilsvaret. De ga allerede denne uken beskjed om at akkrediteringskravet som skulle tre i kraft 5. august bortfaller på ubestemt tid, hvilket vi finner svært gledelig. Men saken ligger nå i Samferdselsdepartementet der den skal avgjøres i løpet av juni, så det knyttes fortsatt spenning til det endelige utfallet, påpeker Tore Lillemork i B.I.L.

Powered by Labrador CMS