Styrket forhandlerorganisasjon på tung Renault

Renault Trucks Norge AS og Strømberg gruppen med hovedkontor i Bergen har med virkning fra 1. mars inngått avtale om etablering og utvikling av Renault forhandlerorganisasjon i Bergen, Haugesund og Stavanger.

Publisert

Fra venstre: Europasjef Noel Reculet i Renault Trucks SA, adm. direktør Jan Ole Tronstad i Renault Trucks Norge AS og konsernsjef Per Gunnar Strømberg Rasmussen i Strømberg gruppen.
Fra venstre: Europasjef Noel Reculet i Renault Trucks SA, adm. direktør Jan Ole Tronstad i Renault Trucks Norge AS og konsernsjef Per Gunnar Strømberg Rasmussen i Strømberg gruppen.

Med bakgrunn i dette har Strømberg gruppen etablert et søsterselskap til sine øvrige selskaper med navnet Truckpartner AS. Dette selskapet skal ha ansvaret for salg og markedsføring av Renault lastebiler i de nevnte regioner. Som mange sikkert vil være kjent med, finner man selskaper som Moderne Transport AS og Arka innenfor samme gruppering.

Truckpartner AS vil i en oppstartperiode bestå av salgspersonell og administrasjon. Selskapet vil i en tidsbegrenset periode utnytte gruppens øvrige verksteder i Bergen, Haugesund og Stavanger til service og reparasjoner. Dette innebærer at man har tilgang til velutrustede og rutinerte verksteder, med utvidet åpningstid fra begynnelsen av. Dette vil gi kundene et meget godt servicetilbud fra første dag. Man vil etter en begrenset periode etablere egne Renault-verksteder på de respektive steder.

Konsernsjef i Strømberg gruppen, Per Gunnar Strømberg Rasmussen, sier at dette er en langsiktig satsing og at gruppen vil legge betydelige ressurser i å utvikle Renaults lastebilvirksomheten i disse regionene.

Også Renault Trucks Norge AS er godt fornøyd med den styrkingen avtalen vil være for Renault lastebiler generelt, og å utvikle organisasjonen med en bransjekyndig partner som Strømberg gruppen. Administrerende direktør i Renault Trucks Norge AS, Jan Ole Tronstad, sier at man har utarbeidet et godt forretningskonsept som er velegnet for å styrke Renault-organisasjonen på de nevnte steder og at konseptet også kan brukes andre steder hvor man finner det formålstjenlig.