Volvo har flyttet til Scania i Kongsvinger

Volvo-forhandleren Volmax i Kongsvinger måtte finne seg nye lokaler. Norsk Scania hadde for stort anlegg 3 km utenfor samme by og ønsket nye leietakere. Resultatet er at de to konkurrentene nå finnes i samme anlegg på Rasta inntil Riksvei 2 mot Sverige.

Publisert


Fra før finnes et par verkstedselskaper i Norge der Volvo og Scania står som eiere, men dette er første gang fullverdige forhandlere og konkurrenter har samme adresse. For å utnytte lokalene maksimalt, samarbeider de også om bruk av både smørehall og hallen for periodisk kontroll. De har felles varemottak, mellomlager og kantine.

Salgsdistriktet Kongsvinger utgjør ikke mer enn om lag 1,5 prosent av det totale lastebilmarkedet i Norge. De siste 10 år er det til sammen registrert 295 Scania og Volvo over 16 tonn i distriktet. Med så liten bilbestand er det ikke enkelt å få lønnsomhet i et stort anlegg med alle tilbud og utvidede åpningstider. Samarbeidet muliggjør ikke bare opprettholdelse av tilbudet, men styrking av det: Mens Scania tidligere hadde langåpent en kveld i uka, har de nå langåpent mandag og tirsdag mens Volvo har langdag onsdag og torsdag.

- På denne måten er tilbudet til kundene vesentlig forbedret hos begge merker. Om en kunde som kjører på vedlikeholdsavtale med Scania trenger verkstedhjelp den kvelden Volvo har langåpent, får han hjelp av Volvo som så fakturerer oss i Scania. Dette opplegget trygger tilværelsen for begge parter, sier servicesjef Yngvar Verhaug hos Scania på Kongsvinger.

Per Kristian Bråthen er leder av Volmax-avdelingen på Kongsvinger som organisatorisk ligger under Volmax’ avdeling på Hamar. Forhandleren dekker fylkene Østfold, Vestfold, Telemark, Hedmark samt deler av Buskerud.

Organisatorisk er Scania den største partneren med 11 mekanikere pluss ansatte på kundemottak, delelager, verksmester og lastebilselger. Volmax har 6 mekanikere pluss kundemottaker, verksmester, delelager og en lastebilselger faste dager i uken. Verkstedet er totalt på 2200 kvadratmeter. I forbindelse med ”samboerskapet” er det foretatt investeringer på til sammen innpå 4 millioner kroner, iberegnet en ny Westmatic vaskemaskin for store kjøretøyer. Scania investerte i fjor i et helt nytt vaskanlegg, som betjenes automatisk av kundene døgnet rundt ved bruk av kort. Denne hallen er et tilbud til alle lastebilkunder, uansett merketilhørighet.

På fronten av bygget lyser et Volvo- og et Scania-skilt ved siden av hverandre. Innenfor hver sin inngang har de to merkene hver sin butikk, kundemottak og kontorer, men innenfor selve verkstedhallen er flere ting felles. De har fått laget et felles dataprogram for bestilling av EU-kontroll eller smøring. På den måten kan hver organisasjons kundemottaker legge inn timebestillinger. Dermed ruller det inn Volvo- og Scania-kunder om hverandre. Scania på sin side kjøper fartsskrivertjenester av Volmax som er godkjent for også å håndtere digitale fartsskrivere.

Delelageret til Scania er krympet og flyttet om. Volvo har sitt delelager i samme område, uten et fysisk skille. Scania og Volvo kjøper deler av hverandre ved behov og på sikt jobber man for å ha et felles delelager til f.eks påbygg og hengere.

- Vi har nå vært under samme tak en tid og ser bare fordeler av dette. I tillegg til de nevnte har vi fått et fint miljø og på alle måter berikende sammenkomster i felles kantine, sier de to lederne hos Volmax og Scania, Bråthen og Verhaug.

Powered by Labrador CMS