NØDHJELP: Vikings CFO Marius Bruu overrekker bergingsbilen til Ukrainas Frihetshjelps logistikkansvarlig Christina Holte. Bilen kjøres ned til Ukraina med annet relevant utstyr donert fra Norge.

Sender bergingsbiler til Ukraina

Viking Redningstjeneste sender to bergingsbiler til Ukraina. Bilene skal bidra til viktig opprydningsarbeid i et land i krig.

– Vi er glade for å kunne bidra på vår måte, sier konsernsjef i Viking, Lars Goksøyr.

Fredag kjørte den første av de to bergingsbilene til Ukraina.

– Situasjonen i Ukraina er fryktelig vanskelig, og bildene vi ser i mediene påvirker oss alle. Infrastrukturen i det ukrainske samfunnet har kollapset, og befolkningen trenger helt nødvendig utstyr. Dette er vår måte å hjelpe på, sier Goksøyr om valget av å sende tjenestekjøretøy dit.

Goksøyr håper bergingsbilene kommer til nytte, og hjelper samfunnet og menneskene på fote.

Konkrete bidrag

Viking bistod i 2022 økonomisk til hjelpeorganisasjonen Ukraina; nå var tiden inne for å bidra med fysiske kjøretøy.

– Vi vurderte det slik at økonomisk bistand var det beste i første omgang. Når vi nå ser at det etterlyses tjenestebiler, som ambulanser og nyttekjøretøy, så var det naturlig å bidra med det vi kan og kjenner til. Det er konkrete bidrag som vi får bekreftet at kommer frem der behovet er størst og som vi håper bidrar i arbeidet, sier Goksøyr.

Den ene bergingsbilen forlot Norge forrige uke, den andre reiser i løpet av februar måned.

– Dette er gode, solide biler som har vært i bruk her i Norge allerede, det er godt å vite at de nå skal gjøre nytte for seg i et krigsherjet land, sier Goksøyr.

KLAR FOR Å HJELPE: Vikings CFO Marius Bruu overrekker bergingsbilen til Ukrainas Frihetshjelps logistikkansvarlig Christina Holte. Foto: Viking Redningstjeneste

Spleiselag

Innsamling av midler til bilene er et spleiselag mellom Viking sentralt, og lokale Vikingstasjoner omkring i landet.

– Tilbakemelding fra lokalt ansatte på Vikingstasjonene er at det dette er svært positivt. Følelsen av å bidra med noe fra oss er fint. Av erfaring vet vi jo hvor mye disse bilene kan hjelpe til i opprydningsarbeid som kan være vanskelig, sier Goksøyr.

Det er hjelpeorganisasjonen Ukrainas Frihetshjelp som vil stå for gjennomføring av transporten. Bergingsbilen kjøres ned til Ukraina av frivillige, sammen med aggregater, bærbare kraftstasjoner, parafinvarmere, arbeidslamper, presenninger, dieselvarmere, primuser og diverse medisinsk utstyr.

Viking

· Norsk redningsselskap som hjelper tusenvis av bilister hver dag.

· Har kontorer i Oslo, Stockholm, Helsinki, København og Alicante. Viking betjener kunder gjennom kundesentre på fire lokasjoner og et omfattende landsdekkende stasjonsnettverk i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

· Har et bredt spekter av kundeservicetjenester, samt assistanse for alle typer kjøretøy, fra motorsykler til tunge lastebiler, og er en nøytral aktør på taksering av kjøretøy.

Ukrainas Frihetshjelp

· Privat hjelpeorganisasjon som ble etablert 25. februar 2022.

· Organisasjonen drives på frivillig basis av den norske Konstantinerorden, som er en kristen økumenisk organisasjon som driver bistandsarbeid.

· Formålet er å skaffe til veie nødvendig utstyr til Ukrainske barn og voksne, sivilforsvaret og heimevernet i Kyiv, etter ettertrykkelig ønske om slik hjelp fra ukrainere selv.

· Organisasjonen ble opprettet etter at lokale kilder i Ukraina etterlyste varer som aggregater til strøm, varme klær, powerbanks til å lade opp batterier, sambandsutstyr, hjelmer etc.

Powered by Labrador CMS