10-årets lastebilkontrakt

18. mars kl. 15.00 (endret!) går fristen ut for kvalifisering til å levere anbud til det norske og svenske forsvaret på til sammen 2000 lastebiler.

Publisert

SISTE: Forsvaret opplyser at fristen for levering av søknad til prekvalifisering er endret fra 8. til 18. mars " for å få inn så mange gode tilbud som mulig".

–-

Det er enorme verdier Forsvaret nå skal handle lastebiler og service for. Vi snakker om milliarder.

Og leveransene får betydelige ringvirkninger på store deler av norsk lastebil- og verkstedsnæring, også ut til det ”ytterste skjær”.

For Forsvaret kjøper ikke bare inn bilene. De kjøper inn både opplæring og vedlikehold. Og dette må nødvendigvis skje rundt i Norges land.

Dette ber Forsvaret om

Innkjøpene dreier seg i hovedsak om biler til logistikkoppgaver (men av kampklart personell, inkludert skytter med maskingevær), og med nyttelast fra fire tonn og oppover.

Alle bilene skal kunne brukes både nasjonalt og i internasjonale operasjoner, og de åtte første kategoriene (under) skal være sikret mot skudd og miner på Stanag-nivå 3.

I utgangspunktet er dette biler til forsvarene i Norge og Sverige, men det er åpnet for at også Danmark og Finland kan benytte seg av avtalene som inngås.

10 hovedtyper av biler:

1 – Transport av tungt utstyr, i hovedsak frakt av tanks, dvs. Leopard 2. Det antydes lavbygget semitrailer med kapasitet 40 tonn nyttelast.

2 – Krokløftbil med utstyr til å frakte beltevogner, drivstofftanker og containere. Utstyres også med hengerfester.

3 – Dumperbiler til å frakte masse og snø, også med hengerfester.

4 – Redningsbiler, to typer: Tungberger med kapasitet til å vinsje ut de største kjøretøyene, og mindre bergningsbiler med plan til frakt av biler.

5 – Kranbil med plan for diverse godsfrakt, inkludert container. Krankapasitet minst 15-tonnmeter.

6 – Godsbil med plan og bakløfter, og som også kan ta forskjellige containersystemer.

7 – Tankbiler, skal frakte drivstoff til tanksene under operasjoner. Kapasitet rundt 5000 liter og utstyrt med pumper.

8 – Mellomstørrelse lastebil med forskjellige påbyggtyper til logistikk i kampsituasjoner. Max 15 tonn, må kunne flyfraktes på C130 (Hercules).

9 – Store og mellomstore flydrivstoffbiler. Minimum 35.000 liter på den største, 20.000 liter på den mellomstore. Pumpekapasitet minimum 1000 liter i minuttet.

10 – Flyplassbiler av mange typer, fra brøyt og avising til krokløftere.

Tidslinjen: Kvalifisering i dag

Innkjøpene ble utlyst på Doffin og europeiske TED i midten av januar. Og leveringsfristen i dag 8. mars er kun for første del av prosessen, altså prekvalifiseringen.

De leverandørene som kommer gjennom dette nåløyet, vil siden bli invitert til å sloss om rammeavtale. Resultatet av prekvalifiseringen offentliggjøres i april.

I følge kilder er det likevel lite sannsynlig at flere produsenter får anledning til å dele kaken mellom seg. Målsettingen er å finne en leverandør som tar stor sett alt – og hovedmengden av bilene skal leveres de første tre årene av avtalen.

Bredt startfelt i arbeid

Men hvilke av lastebilprodusentene har egentlig sjanse på de skandinaviske forsvarenes nye monsterutlysning av lastebilkjøp?

Det blir åpenbart knallhard kamp mellom Volvo og Scania. Det er tross alt hjemmebane for disse to, som sammen kontrollerer rundt 80 prosent av det sivile markedet.

Scania gikk av med seieren ”sist”, da de vant levering av det som ble drøyt 1500 biler til det norske forsvaret (den gang foran nesen på Bertel O. Steen/Daimler).

Men også Volvo er på hugget, og har akkurat fått kontrakt på tre avanserte container- og krokløftbiler. Nå er ikke tre biler mer enn en pølse i denne slaktetiden, men det kan ha gitt det lille, ferske innsynet i hvordan forsvaret tenker til å treffe med tilbudet.

Det vil likevel være dumt å avskrive de andre store europeiske aktørene. For alle har solide tradisjoner på militærleveranser. Dessuten spesifiseres det at leveransene skal være Off The Shelf-utstyr. Altså standardprodukter og lav grad av skreddersøm. Det åpner feltet for samtlige leverandører. For det andre er dette biler og utstyr som etter alle solemerker skal passe inn i felles-europeiske logistikk- og kampsystemer.

Daimler er allerede inne i Norge, og størst i verden. Og MAN er nesten like store, den ferske konstellasjonen Rheinmetall MAN Military Vehicles GmbH har akkurat levert en stor serie biler til det tyske forsvaret.

DAF har de siste 75 årene levert 35.000 biler til det nederlandske forsvaret. Iveco er heller ingen smågutt i bransjen, med for tiden rundt 30.000 militærkjøretøyer i drift verden over.

Renault Trucks Defense er kanskje det merket man kan sette spørsmålstegn ved. Det har riktignok over 100.000 militærkjøretøyer i drift verden rundt. Men de tilhører de Volvo-gruppen, og Renault lastebiler er så langt nektet innpass i Sverige…

Trøbbel på gang?

Men så har vi en liten finurlighet – som kan velte stort lass: Innbydelsespapirene spesifiserer at leverandører må kunne dokumentere høy forretningsmessig etisk standard.

I dag er imidlertid minst fem av de store lastebilprodusentene - Scania, Volvo, Daimler/Mercedes, MAN og Iveco - under etterforskning av EU-myndigheter for kartellvirksomhet i form av prissamarbeid…

Powered by Labrador CMS