RIKSDEKKENDE: Store deler av Norge får nå et nettverk av biogasstasjoner. 12 nye fyllestasjoner åpner senest neste år. Økningen skjer samtidig med en sterk økning i tallet på biogasskjøretøy.

Nå kommer nettverket for biogass: 12 fyllestasjoner for flytende biogass klare neste år!

Store deler av Norge får nå et nettverk av biogasstasjoner. Økningen skjer samtidig med en sterk økning i tallet på biogasskjøretøy.

Publisert

Fyllestasjonene skal levere flytende biogass (LBG) for transportbransjen. Syv stasjoner er allerede åpnet, og med positiv investeringsbeslutning fra Biogass Energi og Gasum faller de siste brikkene på plass: 12 nye fyllestasjoner åpner senest neste år.

– Vi har innvilget støtte til totalt 1400 biogasskjøretøy og nå bekrefter aktørene at også fyllestasjonene kommer på plass. Det er svært gledelig at Biogass Energi og Gasum har besluttet å bygge disse stasjonene sier Marie Tranaas Skjærvik, markedssjef for landtransport i Enova.

Vil styrke lønnsomheten

De siste tilsagnene til fyllestasjoner ble gitt i mai i fjor, og nå har investeringsbeslutning for alle disse stasjonene falt på plass

– Nå får vi et stort og nesten landsdekkende nettverk av fyllestasjoner for biogass. Denne gladnyheten kommer i forlengelsen av alle bilene vi støttet forrige måned. Disse bilene vil bidra til å styrke lønnsomheten til de fyllestasjonene som nå bygges. Dette er positivt for at markedet skal kunne utvikle seg videre uten støtte, fremhever Skjærvik.

Se kart over fyllestasjoner her

Stor satsing fra to aktører

Gasum planlegger å åpne i Sandnes, Håbakken, Åndalsnes, Kristiansand, Ål og Bærum mens Biogass Energi åpner i Aksdal, Seljord, Rudshøgda, Vestby. Koppang og Bergen. Biogass Energi er et joint venture selskap eid av St1 Norge, Nor-Log Gruppen og Knapphus Energi.

– Transportnæringen trenger flere nye energibærere for å få ned utslipp fra fossil energi mot 2030. Vi tror biogass blir viktig i denne miksen, og er stolte over å kunne bidra til at Norge får et nasjonalt nettverk av fyllestasjoner. Det er først når vi kan sørge for god og stabil tilgjengelighet at markedet for biogasskjøretøy virkelig kan skyte fart, og vi ser frem til å gjøre vår del i dette», sier Rune Furseth, styreleder i Biogass Energi AS.

– Det er viktig for transportnæringen at alle fyllestasjonene som Enova har gitt støtte til blir realisert så fort som mulig. Gasum har kapasitet til å bygge flere fyllestasjoner enn de vi har fått Enovastøtte til, og vi er derfor fornøyde med at Biogass Energi overfører støtten de fikk for fyllestasjon i hhv. Bærum og Åndalsnes til Gasum. Til sammen vil alle stasjonene Gasum og Biogass Energi realiserer gi en infrastruktur for biogass som gjør at alle som ønsker å kjøre miljøvennlig over lengre avstander, kan det. Skal Norge nå sine klimamål mot 2030 er vi nødt til å kutte i lang- og tungtransporten, og biogass er den grønne energibæreren som har kommet desidert lengst med materiell, infrastruktur og kostnadsnivå, sier Jogeir Munkeby, forretningsutvikler i Gasum.

1250 millioner kroner til biogass

Tidlig i mai i år varslet Enova at støtten til biogasskjøretøy ville falle bort 1.juni 2023. Det førte til et rush av søknader om støtte. Totalt for 2023 har Enova gitt støtte til 688 biogasskjøretøy.

– Vi har støttet ulike deler av verdikjeden for biogass med om lag 1250 millioner kroner siden 2009. Enova har støttet produksjonsanlegg for biogass med 890 millioner kroner, støttet 1400 biogasskjøretøy og 30 fyllestasjoner. Nå ser vi at markedsaktører som Biogass Energi og Gasum satser og tar dette markedet videre, noe som gir ytterligere utslippskutt i tungtransporten, sier Skjærvik.

Powered by Labrador CMS