Norske Paxster, som produserer små elektriske nyttekjøretøy, er partner i Elskedeby-prosjektet.
Norske Paxster, som produserer små elektriske nyttekjøretøy, er partner i Elskedeby-prosjektet.

Utslippene nærmest forsvant - men logistikkeffektiviteten var ikke som forventet

Transportøkonomisk Institutt (TØI) melder nå om noen ferske resultater fra prosjektet «Elskedeby» med elektriske distribusjonskjøretøy.

Publisert

Initiativet startet som «Älskade stad» i Stockholm i 2017, og har siden spredd seg til flere byer. Våren 2019 kom det til Malmö og Oslo.

Dette er et samarbeid mellom Posten, Ragn-Sells og KLP Eiendom, hvor dieselbiler er erstattet med mindre elkjøretøy i bydistribusjon i Oslo sentrum.

I TØI-rapporten kommer det frem at prosjektet har oppnådd en reduksjon i klimagassutslipp på over 94 prosent.

«Ingen av de elektriske kjøretøyene som opererte i gågatene var involvert i konflikter eller ulykker, selv om de hadde mange møter med fotgjengere. Det tyder på at kjøretøytypene Paxster og Lindetrucker er trygge og spiller godt sammen med myke trafikanter», skriver TØI.

Samtidig blir det slått fast at Elskedeby ikke oppnådde den logistikkeffektiviteten som Posten og Ragn-Sells hadde forventet.

Elskedeby

Samarbeidspartnere i prosjektet var Statens vegvesen, Oslo kommune, Ragn-Sells, Posten, Paxster og TØI. Rapporten er finansiert av Statens vegvesens Bylogistikkprogram med bidrag fra Oslo kommune, Ragn-Sells og Posten.

«(…) men den kan forbedres gjennom flere felles kunder, bedre integrasjon av mindre kjøretøy i logistikksystemet og økt godsvolum. Korona var en medvirkende årsak til at Elskedebys logistikkeffektivitet ble dårligere enn forventet - særlig Ragn-Sells opplevde stor nedgang i antall ordrer, lavere volum og mer sporadiske ordrer under pandemien», heter det i rapporten.

TØIs beregninger viser at det er et stort potensial for å få færre kjøretøy i gågaten i Torggata dersom man hadde etablert en samleterminal for vareleveranser til det aktuelle området:

«I ett scenario kunne antall kjøretøy vært redusert med 80 prosent og kjøretøyenes arealbeslag redusert med 45 prosent, gitt visse forutsetninger. Dersom samleterminalkjøretøy kunne få eksklusiv adgang til gågater deler av døgnet, kombinert med strengere håndheving av adgangs- og hastighetsbegrensninger, ville det øke sjansen for at et samleterminal ble etablert og hadde positive effekter på bymiljøet».

Forskerne påpeker at med store endringer innen bydistribusjon, og utvikling av kjøretøy og etablering av bylogistikkterminaler, kan det bli behov for å gi kommunene større handlingsrom i regulering av bruk av gategrunn og tiltak for effektiv og bærekraftig bylogistikk.

Rapporten skal bidra til kunnskapsgrunnlaget for å utvikle regelverket knyttet til bruk av lette elektriske godskjøretøy i by.

Les hele TØI-rapporten her.

Powered by Labrador CMS