Samferdselsminister Jon Ivar Nygård (Ap) ønsker synspunkter fra norske aktører innen transportsektoren på forslagene i EU-kommisjonens nye mobilitetspakke.
Samferdselsminister Jon Ivar Nygård (Ap) ønsker synspunkter fra norske aktører innen transportsektoren på forslagene i EU-kommisjonens nye mobilitetspakke.

Ber norske transportaktører kjenne sin besøkelsestid

– Det er viktig å følge med på nye EU-initiativ innen transport, sier samferdselsministeren.

Publisert

EU-kommisjonen presenterte 14. desember 2021 den nye Mobilitetspakken "Efficient and green Mobility package".

Alle forslagene i pakken inngår i ambisjonen til European Green Deal om å redusere utslippene fra transportsektoren med 90 prosent innen 2050. Pakken er også en del av EUs Mobilitetsstrategi, som skal bidra til å modernisere det europeiske transportsystemet.

– Vi støtter det overordnede målet om et grønnere og mer digitalt transportsystem. Overfor EU-systemet kommer vi til å fremme norske innspill om mobilitetspakken etter å ha vurdert forslagene. Som et ledd i utformingen av norske posisjoner ser vi gjerne at berørte aktører i Norge kommer med synspunkter på forslagene i pakken, sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård (Ap) i en presseuttalelse.

Forslagene i den nye mobilitetspakken består av følgende regelverksforslag og meddelelser:

1. Revisjon av forordningen om det transeuropeiske transportnettverket, TEN-T-retningslinjene, inklusive en meddelelse om TEN-Ts utvidelse til naboland

TEN-T-retningslinjene regulerer definisjoner, standarder og utstrekning av det europeiske transportnettet TEN-T. TEN-T omfatter alle transportformer og er «ryggraden» i EUs transportsystem. Forslaget til nye retningslinjer setter blant annet høyere infrastrukturstandarder for hele TEN-T nettet. Disse standardene omfatter blant annet krav til økt robusthet på grunn av klimaendringer og miljøanalyser i forbindelse med infrastrukturprosjekter. 2040 foreslås som ny tidsfrist for ferdigstilling av sentrale deler av TEN-T nettverket. Gjeldende tidsfrist er 2050.

2. Revisjon av ITS-direktivet om intelligente transportsystemer i veitransporten

Revisjonen inneholder blant annet forslag til utvidelse av direktivets virkeområde. Dette betyr at Kommisjonen også får en utvidet rett til å vedta standarder knyttet til multimodal informasjon, sanntids trafikkinformasjon, reservasjon og billettering, kommunikasjon mellom kjøretøy og infrastruktur, og autonom mobilitet.

3. Revisjon av strategien om bymobilitet, inklusive nye retningslinjer om slik mobilitet

Ny strategi inneholder mer ambisiøse tiltak tak for å etablere klimanøytrale byer, krav til bærekraftige mobilitetsplaner (SUMP) i byer, veiledning om passasjertransport med drosje og veiledning om sikker mikromobilitet (elektriske sparkesykler mv.).

4. Handlingsplan om grensekryssende passasjertransport med tog

Formålet er å styrke den grensekryssende passasjertransporten. I handlingsplanen vises det til flere pågående initiativ på jernbaneområdet. Disse omfatter blant annet kommende lovforslag om multimodale digitale transporttjenester, revidert regelverk for lokførere og revisjon av retningslinjene om passasjertransport med tog.

Powered by Labrador CMS