Olav Dårflot, bussdirektør i Norsk Scania, kan snart presentere en helt ny generasjon bussmodeller.

Full fornyelse hos Scania

Utvalget av drivlinjer, med alt fra batterielektrisk til ulike drivstoffløsninger, utvides betydelig når Scania nå er i gang med å fornye hele sitt bussprogram.

Årsintervju

  • YrkesBil gjennomfører ved hvert årsskifte intervjuer med alle de store importørene av nyttekjøretøy i Norge.
  • Alle intervjuene med bussimportørene ble først publisert samlet i bladet YrkesBil nr. 2 i februar.
  • Senere publiseres noen av intervjuene på YrkesBil.no enkeltvis. Du finner dem her.
  • Denne gangen: Norsk Scania.

– Dette skiftet vil være avgjørende for å kunne ha et bærekraftig transportsystem også i fremtiden. På bakgrunn av dette modellskiftet vil nok vår markedsandel i 2022 bli forholdsvis beskjeden. Med bakgrunn i dette, har vi valgt å holde fokus på vårt totale modellskifte til ny generasjon busser, for å rigge oss ekstra godt til å konkurrere på produkt, tjenester og pris, sier Olav Dårflot, bussdirektør i Norsk Scania.

– Hvor stort blir totalmarkedet for busser i Norge i 2022?

– Vi tror totalmarkedet i Norge for 2022 vil bli på knappe 200 busser.

– Hvor stort blir totalmarkedet i 2023 og hvor stor andel av dette har Norsk Scania ambisjoner om å ta?

– Vi tror totalmarkedet i Norge for 2023 vil bli på cirka 900 busser. Med vårt modellskifte til ny generasjon vil Scanias busser være av de mest moderne bussløsningene på markedet.

– Hvilke anbud er mest interessante for Norsk Scania fremover?

– Alle anbud er av interesse for oss og vurderes fortløpende.

– Hva er på gang av produktnyheter fra Scania de neste par årene?

– Når hele bussprogrammet fornyes utvides også utvalget av drivlinjer for ulike behov, med ulike drivstoffløsninger. Vår mest allsidige buss for linje- og intercitytransport, Interlink LD, ble helt nylig lansert med flere alternativ av miljøvennlige drivstoffløsninger og lavt forbruk. Og med nytt design på bussens interiør fremstår den som en lys og trivelig buss som vil appellere til både sjåfør og reisende.

– Flere av våre neste generasjons-busser er allerede klare for bestilling. Her kan nevnes modellene Citywide (LE og LF) som leveres som hel-elektrisk, hybridelektrisk eller med drivstoffeffektiv forbrenningsmotor og møter ulike behov i storbyområder.

– For langdistansetransport vil høydekkerene Touring HD og Touring HD Express, med det nyeste innen teknologi, møte både dagens og morgendagens transportbehov. Vi gleder oss også til å kunne levere flere bussmodeller fra Irizar med Scanias neste generasjon chassis. Scania Higer A30 vil kunne leveres i 2023. Vi ser frem imot å kunne møte behovet og etterspørselen med en bred portefølje av både bybusser, forstadsbusser, langrute-/ekspress- og turbusser.

– I hvilken grad – og hvordan – påvirker komponentmangel bussbransjen?

– Så langt har vår bussproduksjon blitt lite påvirket av mangel på komponenter. Vi har nå i det siste merket noe reduksjon i produksjonshastighet på karosserier på vår bussfabrikk i Polen og levering av stoler fra underleverandører. Men vi ser lyset i enden av tunellen og går denne våren optimistisk i møte.

– Hvor stor andel av salget blir elektrisk, både av eget salg i 2022/23 og i overskuelig tid fremover, samt totalmarkedet? Hva med andre alternative drivstoffer: Gass, HVO etc.?

– Scania Citywide LF leveres i dag med batterielektrisk drivlinje. Scania satser stort på batterielektriske kjøretøyer (BEV), så om ikke lenge vil vi ha flere alternative bussmodeller med elektrisk drivlinje for ulike transportbehov. Da vil en større andel av vårt salg bestå av rene el-busser. Vi har allerede mange gode alternativ for busser med gass-drivlinjer. Her kan vi levere busser både for komprimert gass (CNG) og for flytende gass (LNG). Sistnevnte egner seg spesielt godt for langrute- og ekspresskjøring. Alle våre drivlinjer med tradisjonell dieselmotor kan benytte HVO. I tillegg kan mange av våre dieselmotorer kjøres på 100 prosent biodiesel (B100).

– Hva er de største utfordringene bussbransjen står overfor fremover?

– Standardisering er et område det er jobbet mye med de siste årene. Målet har vært å lage gode standarder for spesifikasjon av busser, spesielt inn mot bussanbud. Dette har en delvis lykkes godt med, spesielt med tanke på standarden «Bus Nordic». Vi har i den senere tid erfart at denne standarden, blir mer og mer benyttet i nye bussanbud. Det vil love bra for fremtiden, om alle benytter «Bus Nordic» og det Europeiske Bussdirektivet som standard krav til bussmateriell i anbud.

– På grunn av nasjonale og lokale krav og spesifikasjoner i anbud, er det få busser som etter å ha operert i et anbud i en periode på 8-10 år, fortsatt vil bli benyttet i Norge. Men bussene har fortsatt mye liv igjen, som dermed blir benyttet i utlandet. Det er derfor spesielt viktig å ha en god standard på bussene, som gjør at de er trygge og kan passe godt inn i et annet globalt marked. Det kan altså bli svært utfordrende for bussbransjen, dersom det blir for mange særnorske krav til busser, som i utgangspunktet er bygget etter en europeisk standard.

Powered by Labrador CMS