Energipanelene er montert på taket på test-trallene.

– Energipanelene forlenger batterilevetiden

Norsk Scania har i en periode i samarbeid med Asko kjørt et testprogram med Canadus energipaneler på tre traller, og resultatene er så langt entydige: – Dette fungerer, og det er ikke tvil om at systemet forlenger batterilevetiden betydelig, sier produkttekniker Jon Are Wethal i Norsk Scania til YrkesBil.

– Canadus-produktene har vi kjent til lenge. Det nye nå er panelene, men også de ser ut til å fungere meget godt på de tre trallene der vi har montert dette som en test, sier Wethal.

Produkttekniker Jon Are Wethal i Norsk Scania.

– Den tiden vi går inn i nå, blir selvsagt litt ekstra spennende – men dette er energipaneler som ikke er avhengig av direkte sollys for å fungere, så trolig vil de fungere bra også gjennom vinterhalvåret, sier Wethal, som forleden redegjorde for Scania/Asko-testen på et seminar om Canadus-produktene på Mysen.

– Ser bra ut

De tre testtrallene er spesifisert litt forskjellig, og med energipanel for strømforsyning på to av dem – hver med to 220 W paneler på taket, og alle er utstyrt med Canadus batterikondisjonerer, som mange kjenner fra tidligere.

Trallene har gått i tilnærmet lik kjøring, uten mulighet for annen lading enn å være tilkoblet trekkvogn, forteller Wethal.

– Det ser absolutt bra ut, konkluderer han. Selv har han også brukt den amerikanske batterikondisjonereren i privatbilen i mange år.

– Det hendte at det måtte kjøpes nye batterier tidligere, men det har ikke skjedd etter at jeg monterte Canadus-systemet, forteller han.

Forlenget levetid

– En bakløfter som ikke får kraft nok til å heves etter varelevering natterstid kan by på sine utfordringer, ja, sier Jens Petter Kleven i JK Trading, den norske representanten for Canadus-produktene.

– Med denne vedlikeholdsladingen med fornybar strøm regner vi med at for eksempel denne typen problem er eliminert, samtidig med at levetiden for blybatterier kan forlenges med opptil 5-7 år. I tillegg til den besparelsen dette betyr bare på batterier, kommer bonuseffekten ved at generatoren også blir spart for mye «ekstra-jobbing» med å få batteriet opp på 28,8 Volt, sier han til YrkesBil.

Kleven er svært fornøyd med seminaret på Mysen:

– Forsvaret bekreftet under seminaret at de installasjoner som har vært gjort siden de ble kjent med teknologien, har bidratt til betydelige forbedringer i avdelingene der det er kjent, forteller han.

Det er også flere andre store aktører i markedet som nå viser interesse for disse produktene.

600.000 levert til Volvo/Mack

Samarbeidet mellom Scania og Asko viser her interessante resultater, og viser samtidig de mulighetene som finnes for å velge paneler også for tøffe miljøer, sier Kleven, som ikke bare er opptatt av energiforsyning, men minst like mye av klimaspørsmål.

– Strategiplanen fra regjeringen sammenfaller med det jeg har snakket om og håpet på i flere tiår, nemlig at teknologien skal bidra til et bedre miljø gjennom å minimalisere blyforbruket ved at blybatterier står betydelig lenger i applikasjonen enn hva som tradisjonelt har vært vanlig, sier han videre.

– Merlin og Canadus Power Systems har utviklet teknologien for å møte de strenge kravene som er satt av det amerikanske forsvaret, og har bestått testen med glans. En solid referanse er det også at Volvo / Mack Trucks har passert 600.000 enheter Canadus HD-1224 i linjeproduksjon så langt, legger han til.

På seminaret på Mysen hadde også Dag Nordvik i NLF et innlegg om sirkulær økonomi, og om betydningen av å redusere blyforbruket i næringen.

Tre tilnærmet like traller hos Asko Oslo ble valgt ut. En ble bygget opp med nye Banner 968 01 m/Canadus HD-1224 og Prime Power Booster, en ble bygget med nye Banner 968 01 m/Canadus HD-1224, Solar panel 2x220W og en med nye Banner, m/Canadus HD-1224, Solar Panel 2x220W og Booster.

Batteridirektivet

Dette poenget er sterkt understreket av EU-kommisjonen i den nye batteriforskriften, som har som mål å sikre at batterier på EU-markedet er bærekraftige og trygge gjennom hele levetiden.

Utfordringene er mange og store. Gjennom ett år kommer det inn rundt 800.000 tonn bilbatterier, 190.000 tonn industrielle batterier og ca. 160.000 tonn forbruksbatterier i EU.

Langt fra alle disse er riktig innsamlet og resirkulert ved slutten av levetiden, noe som øker faren for at skadelige stoffer frigjøres – i tillegg til sløsingen med ressurser.

Et viktig poeng med batteridirektivet er også å bidra til at miljøytelsene forbedres hos alle relevante aktører gjennom batterienes livssyklus. Et eksempel på dette, er nettopp muligheten til å øke kapasiteten og forlenge levetiden for blybatterier.

Jens Petter Kleven i JK Trading, den norske representanten for Canadus-produktene.

Sulfatering fiende nr. 1

Blybatteriets fiende nummer en er sulfatering. Men hva er egentlig dette, og hva er konsekvensene av det? Vi spør Jens Petter Kleven.

– Ved sulfatering blir blyplatene, som utgjør store deler av batteriet innvendig, dekket av større eller mindre isolatorer - ikke ledende krystaller. Disse vil fra dag én bare vokse i størrelse, motstanden øker og evnen til å ta til seg strøm reduseres. Resultatet er at batteriverdien forringes betydelig. Dette går utover ekstern lader, som må jobbe mer med å lade batteriet.

Samtidig med dette synker batteriets kapasitet nettopp på grunn av at batteriet ikke tar til seg nok lading. En annen bieffekt er at ladetemperaturen stiger, samtidig med at batteriets evne til å hindre strømtopper svekkes.

Det batterikondisjonereren gjør, er å sende vekslende pulser inn i batteriet for å holde blybatteriplatene frie for sulfatering. På denne måten unngås tidlig svikt, og batteriets levetid forlenges.

– Dette har flere positive tilleggsvirkninger. Sannsynligheten for startvansker på grunn av batteriverdiene blir redusert, og ytelsen til generatoren forbedres. I tillegget til å forlenge batterienes levetid, bidrar systemet dessuten til å forlenge levetiden til elektrisk utstyr, sier Jens Petter Kleven.

Powered by Labrador CMS