MERKER USIKKERHETEN: Bjørn Røstad, eier og administrerende direktør i SR Group AS.
MERKER USIKKERHETEN: Bjørn Røstad, eier og administrerende direktør i SR Group AS.

– Omsetningen er god men marginene blir mindre

Transportselskapet SR Group som kjører mye for olje- og gassindustrien opplever god omsetning, men sliter med resultatmarginene, forklarer Bjørn Røstad, administrerende direktør og eier.

Publisert

YrkesBil «tar tempen» på transport- og nyttekjøretøynæringen

Næringslivet rammes for tiden av sterkt økende priser på alt fra energi til materiell, økte renter, forsinkede leveringer og en rekke andre usikkerhetsmomenter.

I den forbindelse tar YrkesBil «tempen» på transport- og nyttekjøretøysektoren gjennom å stille de samme spørsmålene til et knippe utvalgte aktører som ser bransjen fra litt ulike synsvinkler.

Svarene vil bli presentert i artikler på YrkesBil.no og i bladet YrkesBil.

I DAG: Bjørn Røstad, SR Group AS.

SR Group AS

Totalleverandør av transport- og logistikktjenester, spesialisert på kjøring for olje- og gassindustrien.

Hovedkontor: Tananger i Rogaland.

Omsetning (2021): 526 millioner kroner.

Resultat før skatt (2021): 15,3 millioner kroner.

Her er Røstads svar på spørsmålene fra YrkesBil:

1. Hvordan merker din bedrift de økte/økende prisene på alt fra materiell til energi?

«Vi merker dette godt og ser at marginene blir mindre og mindre.»

2. Hvilke konsekvenser får «prisgaloppen» på kort og litt lengre sikt for din bedrift (økonomisk/resultatmessig og på andre måter)?

«På kort sikt ser vi klart at diesel, strøm og personalkost er krevende. På lang sikt kommer også verksted, dekk og innkjøp av anleggsmidler til å bli krevende.»

3. Ta en titt i glasskula: Hvordan ser kommende halvår/år ut, med tanke på det markedet din bedrift opererer i? Hva med investeringer og utvikling?

«Omsetningen er god, men vi sliter med å få resultater. Lang leveringstid på anleggsmidler og lite tilgang på kompetanse er to store utfordringer».

4. Savner du noen avbøtende tiltak fra myndighetene – i så fall: Hvilke tiltak, og hvordan mener du dette kunne bidratt til å lette situasjonen?

«Regjeringen vi har ligger nå så langt etter at jeg har problemer med å ta med alt… Det viktigste er forutsigbarhet, som igjen reflekterer til variable kostnader som i dag er ute av kontroll. Diesel og strøm MÅ reduseres».

Powered by Labrador CMS