For å unngå stopp i registreringer gir Statens vegvesen spesiell tillatelse til bruk av hvite ordinære kjennemerker på varebil klasse 2 i en periode.

For å unngå stopp i registreringer gir Statens vegvesen spesiell tillatelse til bruk av hvite ordinære kjennemerker på varebil klasse 2 i en periode.

Tomt for grønnfarge: Varebiler får hvite skilt

Nei, dette er ikke en aprilsnarr i november. Materialmangel medfører faktisk at Statens vegvesens produsent av kjennemerker ikke kan produsere grønne skilt til varebiler klasse 2.

Publisert

Nyheten gir selvsagt grobunn for en rekke humoristiske konspirasjonsteorier, som at «all grønnfargen går med i det grønne skiftet – da blir det ingenting igjen til skiltprodusentene».

Eller spekulasjoner av typen: «Må det grønne skiftet reverseres grunnet råvaremangel?».

Saken føyer seg uansett inn i rekken av historier om mangel på råvarer og komponenter som fører til produksjonsproblemer i en rekke bransjer verden over for tiden.

Bilbransjen er blant de hardt rammede, og spesielt mangelen på nødvendige databrikker medfører kritiske problemer hos flere produsenter.

I et brev til norsk bilbransje, publisert av Norges Bilbransjeforbund, opplyser Statens vegvesen nå altså at materialmangel også gir konsekvenser for produksjon av grønne kjennemerker til varebiler klasse 2.

«Statens vegvesen sin kjennemerkeprodusent har ikke materiale til å produsere grønne kjennemerker. For å unngå stopp i registreringer av varebil klasse 2 gir Statens vegvesen spesiell tillatelse til bruk av hvite ordinære kjennemerker på varebil klasse 2 i en periode», heter det i brevet.

I praksis vil det fungere slik at bransjen bestiller grønne seriekjennemerker på vanlig måte. Kjennemerkeprodusenten produserer og sender hvite kjennemerker som benyttes ved registrering av varebil klasse 2.

«Brukere av Autosys kjøretøy bransjeløsning har fått tilgang til et skriv «Midlertidig tillatelse til bruk av kjennemerker med sorte tegn på hvit reflekterende bunn på varebil klasse 2», som leveres ut sammen med kjøretøyet. Det følger også med et informasjonsskriv fra kjennemerkeprodusenten som legges ved forsendelser av kjennemerker i de tilfeller hvor det er bestilt grønne kjennemerker, men hvor det leveres hvite kjennemerker. I Kjøretøyregisteret fremstår kjennemerkene som grønne», heter det videre i brevet.

Statens vegvesen anbefaler samtidig sterkt at bransjen begrenser bestilling av grønne seriekjennemerker, slik at bransjen kun har et nødvendig minimumslager av «hvite kjennemerker» til varebil klasse 2.

Kjennemerkeprodusenten opplyser ifølge Statens vegvesen at de trolig vil få inn noe materiale i slutten av uke 45, men at hovedleveransen av nødvendig materiale først vil komme i uke 49 – altså i starten av desember.

Kjøretøyeiere som har fått tildelt «hvite kjennemerker» til sin varebil klasse 2 må selv sørge for å få byttet til grønne kjennemerker når produsenten igjen er klare til å produsere grønne kjennemerker.

Statens vegvesen skriver at de «beklager de ulemper dette medfører».

I YrkesBil er vi i alle fall trygge på at vi har nok grønnfarge ut måneden til YrkesBil.no-logoen..

Powered by Labrador CMS