Transportlengde øker, leietransport synker

Gjennomsnittlig transportlengde for gods innenlands i 2011 var 64,3 kilometer per tonn. Samtidig melder SSB at leietransporten fortsatt synker.

Publisert

Transportlengden per tonn har dermed økt 1,7 kilometer, eller over 2,5 prosent, siden 2010.

Nå kan SSB heldigvis også melde om pen utvikling i 4. kvartal 2011. På innenlandske transportoppdrag ble det fraktet 7 prosent mer gods enn i samme kvartal 2010.

Men dette var ikke nok til å «redde» året som helhet. Fra 2010 til 2011 gikk godsmengden ned 3,8 prosent, og transportarbeidet gikk ned 1,3 prosent.

Leietransport

Biler som kjørte i leietransport, utførte et transportarbeid på 12,2 milliarder tonnkilometer i 2011, mot 12,3 milliarder tonnkilometer i 2010.

Leietransporten hadde en andel av det totale transportarbeidet innenlands på nær 76 prosent, omtrent det samme som året før. Andelen har gått svakt ned de siste årene, og var i 2005 på 81 prosent.

Transportlengde

Den langsiktige trenden klar. Godset fraktes i gjennomsnitt stadig lenger. På midten av 1990-tallet var den gjennomsnittlige transportlengden snaut 50 kilometer per tonn.

Tomkjøring

Vel en fjerdedel av avstanden tilbakelagt i de nasjonale transportene kjøres uten last på bilen.

I 2011 var tomkjøringsprosenten 25,7. Det er det samme som året før. For biler kjørt i leietransport var tomkjøringsandelen 24,1 prosent.

Akershus størst

Det var aller mest på- og avlessing av gods i Akershus. Der ble 31,4 millioner tonn gods lastet på og 21,7 millioner tonn gods losset av lastebiler i 2011.

Oslo, Østfold og Rogaland hadde alle mellom 20 og 30 millioner tonn gods lastet og 14 til 20 millioner tonn gods losset.

Lavest aktivitet var det i Troms, med 5,1 millioner tonn gods lastet på og 4,6 millioner tonn losset.

Powered by Labrador CMS