Volvo haler sakte innpå Scania

For norske lastebilselgere har det vært et herlig første kvartal i 2012. Klassen over 16 tonn har øket 26,3 prosent sammenliknet med samme periode 2011.

Publisert

I rene tall er det registrert 1014 lastebiler over 16 tonn per 31. mars. Det viser tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken.

Til sammenlikning var tallet 803 i første kvartal 2011.

Det vil si at dersom denne trenden holder seg gjennom året, takter vi mot et årsresultat på drøyt 4050 store lastebiler i år. Til sammenlikning ble resultatet i fjor 3333 biler i denne klassen.

Skulle det bli over 4000 biler i 2012, ja da er det i så fall langt over hva selv den mest optimistiske av de norske importørene spådde ved inngangen til 2012.

På det tidspunktet trodde Kai Abrahamsen i DAF Norge på 3460 biler i den største klassen – resten av importørene har stipulert mellom 2800 og 3400 biler som årsresultat.

Ergo kan det være grunn til å se nærmere på utviklingen. Er dagens tall for gode til å være sanne?

Måned for måned er det registreringene i februar som har stått for den største boosten, med nesten 40 prosent oppsving. Dette er jo biler som antagelig i sin helhet ble solgt i 2011. Til sammenlikning er veksten i mars «bare» 17,4 prosent.

Veksten er altså for avtagende. Men fortsatt er det da vekst! Ser vi på de enkelte klassene, er det fortsatt de tyngste bilene som bærer det tyngste lasset.

Over 22 tonn – økning både totalt og i mars. Scania leder nå kun med 20 biler etter at Volvo spiste seg innpå med 7 biler i mars. Mercedes holder fortsatt en solid tredjeplass, selv om mars ikke var like god som årets to første måneder. MAN sliter på en svak 4. plass. De tre minste merkene kan riktignok vise til sterk prosentvis økning, men ligger totalt fortsatt svakt an.

16 til 22 tonn – øker totalt sett, men med nedgang i mars. Scania har både tatt teten i denne klassen og fortsetter å takte foran Volvo også her. Også Mercedes følger godt på – men maktet ikke følge drivet til de to svenskene i mars.

10 til 16 tonn – likt med i fjor både totalt og i mars. Mercedes leder med en – 1 – bil foran MAN. Volvo har ikke klart å holde grepet om sine minste biler.

7,5 til 10 tonn – økning totalt, men kraftig tilbake i mars. MAN kaprer ledelsen foran Fuso Canter. Iveco og Renault ligger side om side på delt tredjeplass.

3,5-7,5 tonn – økning på 19 prosent totalt og 18 prosent i mars. Mercedes leder som vanlig klart, med Iveco på sterk 3. plass. VW ligger på 3. plass, men kan ikke sies å ha fått full uttelling for Crafter enda.

Alle lastebiler over 3,5 tonn per 31. mars:

Scania – 387 biler, opp 27,3 prosent målt mot 1. kv. 2011

Volvo – 364 biler, opp 19,0 prosent målt mot 1. kv. 2011

Mercedes – 194 biler, opp 16,9 prosent målt mot 1. kv. 2011

MAN – 108 biler, opp 44,0 prosent målt mot 1. kv. 2011

Iveco – 47 biler, opp 56,7 prosent målt mot 1. kv. 2011

DAF – 30 biler, opp 36,4 prosent målt mot 1. kv. 2011

Renault– 29 biler, opp 81,3 prosent målt mot 1. kv. 2011

Totalt – 1388 biler, opp 20,6 prosent målt mot 1. kv. 2011

(Resten er bobiler og andre merker)

Busstallene per 31. mars 2012

Busser opp til 18 seter – minibusser går 3,8 prosent ned, ubetydelig endring. Selv om Ford fortsetter å gjøre det bra, leder Mercedes trygt.

18 til 26 seter – ned fra 10 til 2 busser. Dramatisk i prosent altså, men helt ubetydelig i volum. Mercedes og Iveco deler markedet med 50 prosent hver.

Over 25 seter – her er det stor økning så langt, pluss 74,8 prosent sammenliknet med samme periode i fjor, men det skyldes utlevering av store ordre hos Volvo (122) og MAN (31) tidligere i år. For året som helhet ventes fortsatt nedgang.

Powered by Labrador CMS