Biogass gruser strøm

I Tyskland har man gjennomført en undersøkelse og mange beregninger som ser grundig ut. Konklusjon: Biogass er svært mye bedre enn diesel, men også i forhold til el ser det totale miljø-regnskapet bedre ut.

Publisert

Det er offentlig nærtrafikk (ÖPNV) i byer det dreier seg om.

Et analyse- og forsknings-firma, (Belicom GmbH) har sammen med Høyskolen i Landshut og PricewaterhouseCoopers tatt for seg virkelig utslipp, og samlede kostnader (TCO) ved drift av kollektiv-transport busser.

Belicoms Prof. Dr.-Ing. Ralph Pütz, har allerede gått grundig inn i alle elbusser som finnes på markedet, så akkurat slike kan han.

Konklusjonen er grei: i snitt vil en biogass-buss kunne kutte utslippene med 63 prosent i forhold til en moderne dieselbuss. Og da regnes det hele inn, bygging av bussen, drift over hele levetiden, og avsluttende destruksjon.

Men i tillegg sier den avsluttende rapporten at en gassbuss som drives med biometan som kommer fra en fornuftig produksjon også er overlegen i kost-nytte regnskapet.

LES OGSÅ: Foreslår elbilfordeler for biogasskjøretøy

I Tyskland er det fremdeles gassbusser som ikke drives med biometan ennå, men i mange byer, Greifswald og Giessen for eksempel, bygges slike busser om til biometan nå. Man regner med at de 10 TWh biometan som allerede nå er tilgjengelig i Tyskland er nok til å drive nesten hele den tyske nærtrafikk-bussflåten.

Slike gassbusser koster i snitt 4 prosent mer enn en dieselbuss, men miljøfordelene trumfer den ulempen. Ser man på el-busser er prisen fra 61 til 156 prosent mer enn en dieselbuss, sier rapporten. Samtidig som det føyes til at miljøfordelene er helt symbolske.

«Er man ute etter kostnadseffektiv- og klima- og miljø-vennlig transport må man satse på gassbusser» sier Dr. Timm Kehler, som en oppsummering av rapporten.

Selvfølgelig må man kunne gå ut fra at med slike kompetansesentra bak dette arbeidet kan vi stole på både utgangspunkt og konklusjon.

Men det er vel allikevel et lite problem at dr. Kehler vanskelig kunne si noe annet. Han er nemlig sjef og styreformann i «Zukunft Erdgas GmbH» - og de var de som bestilte rapporten.

Powered by Labrador CMS