Gratis bompassering for elvarebiler senest 1. januar 2021

Først ble «gulroten» gratis bompassering for elektriske varebiler utsatt fra 1. mars til 1. juni. Nå er det uvisst når tiltaket innføres, men senest 1. januar 2021.

Publisert

Det var i fjor Akershus fylkesting og Oslo bystyre vedtok at fra 1. mars 2020 skulle lette batterielektriske varebiler ha 0 kroner takst i Osloringen, Indre Ring og Bygrensesnittet.

Siden elektriske varebiler har få andre insentiver var dette kjærkomment for mange som selger og vurderer å kjøpe elektriske varebiler.

Vedtaket er en del av Trinn 3 i bomtakstendringene i Oslopakke 3. Foruten gratis passering for lette varebiler, skulle takstene for elektriske personbiler økes betydelig.

Dette har vist seg å være mer komplisert enn som så, rent politisk, så tidligere i år ble innføringen av nye takster utsatt fra 1. mars til 1. juni.

Deretter ble det utsatt igjen, og nå kan ingen svare konkret på når takstendringene kommer, bortsett fra at det blir «senest ved årsskiftet».

– Innføringen er utsatt – bystyret i Oslo og Viken fylkesting har besluttet at denne endringen skal innføres «senest 1. januar 2021». Det er derfor ikke mulig å si noe mer konkret nå – annet enn at det vil bli kunngjort i offentlig media cirka fire uker før det blir innført, opplyser Terje Rognlien, sekretariatsleder for Oslopakke 3, til YrkesBil.

På nettsidene til Oslopakke 3 fremgår det at partene Oslo og Viken er enige om at det er nødvendig med økt finansiering av porteføljen, og at de vil reforhandle Oslopakke 3-avtalen senest innen utgangen av 2022.

En av bakgrunnene for at fylkestinget og bystyret vil innføre endringene, er at mens andelen elektriske personbiler har steget raskt i Oslo og Akershus er andelen elektriske lette varebiler fremdeles svært lav. Ved utgangen av 2018 om lag 2,3 prosent.

Det var derfor for å stimulere til flere elektriske kjøretøy, også varebiler, at fylkestinget og bystyret i juni 2019 besluttet at det skulle innføres fritak for bompengebetaling for lette elektriske varebiler.

Slik lød det opprinnelige vedtaket, som nå er utsatt til senest 1. januar 2021:

«Fra 1. mars 2020 vil batterielektriske varebiler i takstgruppe 1 (dvs. kjøretøy i kjøretøygruppe 315 og drivstoffkode 5 med tillatt totalvekt til og med 3500 kg) ha 0 kroner takst i Osloringen, Indre Ring og Bygrensesnittet (dvs. bomstasjonene på bygrensene mot henholdsvis Bærum, Follo og Romerike).

0 kroner takst for lette elektriske varebiler skal gjelde i minimum 3 år. Bompenger kan gjeninnføres når omsetning og passeringsandelen av elektriske varebiler i bomringen har nådd et visst nivå, tilsvarende som for lette elektriske biler».

Powered by Labrador CMS