Heimevernet valgte Volkswagen Amarok som nye feltvogner
Foto: Brede Høgseth Wardrum
Heimevernets nye feltvogner
Foto: Brede Høgseth Wardrum
Heimevernets nye feltvogner
Foto: Brede Høgseth Wardrum
Heimevernets nye feltvogner
Foto: Brede Høgseth Wardrum
Heimevernets nye feltvogner
Foto: Brede Høgseth Wardrum
Heimevernets nye feltvogner
Foto: Brede Høgseth Wardrum
Heimevernets nye feltvogner
Foto: Brede Høgseth Wardrum
Håkon Wirak, direktør for Volkswagen Nyttekjøretøy i Harald A. Møller AS (t.v.) og sjef Forsvarsmateriell landkapasiteter, brigader Morten Eggen, signerte avtalen på Lutvann leir mandag 24. september.
Foto: Brede Høgseth Wardrum
Håkon Wirak, direktør for Volkswagen Nyttekjøretøy i Harald A. Møller AS (f.v.), HV-sjef, generalmajor Eirik Kristoffersen og sjef Forsvarsmateriell landkapasiteter, brigader Morten Eggen.
Foto: Brede Høgseth Wardrum
Dag Ivar Grefslie, salgssjef for flåter i Harald A. Møller AS.
Foto: Brede Høgseth Wardrum
Heimevernets nye feltvogner
Foto: Brede Høgseth Wardrum
Heimevernets nye feltvogner
Foto: Brede Høgseth Wardrum
Heimevernets nye feltvogner
Foto: Brede Høgseth Wardrum
HV-sjef, generalmajor Eirik Kristoffersen, tar en prat med soldatene som prøver Heimevernets nye feltvogner.
Foto: Brede Høgseth Wardrum
Heimevernets nye feltvogner
Foto: Brede Høgseth Wardrum
Heimevernets nye feltvogner
Foto: Brede Høgseth Wardrum
Flere av de gamle feltvognene fra Mercedes-Benz, som Heimevernet har hatt siden 80-tallet, skal byttes ut når de nye Amarokene leveres fra 2019.
Foto: Brede Høgseth Wardrum

Heimevernet kjøper 360 Volkswagen Amarok som feltvogner

Pickupene skal erstatte mange av Mercedes-feltvognene fra 80-tallet. Bilene skal kunne frakte stridsutrustede soldater, inklusive alt lagsmateriell og forsyninger, for oppdrag på 48 timer.

Publisert

Prosjekt 5044, som har vært det interne navnet i Forsvarsmateriell for anskaffelse av nye feltvogner til Heimevernet, ble lyst ut som anbud våren 2017.

Nå er det klart at konkurransen ble vunnet av Harald A. Møller AS, og avtalen er den største enkeltkontrakten som noensinne er inngått mellom importøren og en norsk kunde.

Mandag var direktør for Volkswagen Nyttekjøretøy, Håkon Wirak, på plass ved Lutvann leir i Oslo for å signere avtalen som har en varighet på inntil 7 år.

I første omgang skal Harald A. Møller AS levere minimum 360 feltvogner av typen Volkswagen Amarok, men avtalen inneholder en opsjon på inntil 700 biler totalt. Kostnadsrammen for avtalen er på 338 millioner kroner (eks. mva.).

– Dette er en stor dag. En slik avtale og bestilling er en stor tillitserklæring for oss som importør og produktene vi leverer, sier Håkon Wirak til YrkesBil.no.

Bygges om i Nederland
Bilene kommer delvis modifisert fra Volkswagen Nutzfahrzeuges fabrikk i tyske Hannover, før de går til påbyggeren Modiforce i Nederland.

Selskapet er eid av Pon-konsernet, som har lange bånd til Volkswagen og som også eier Volkswagen-importøren i Nederland. (Som du sikkert husker sies det at ideen til den opprinnelige Transporteren – T1 – dukket opp i form av en enkel skisse i notisboken til den nederlandske importøren, Ben Pon, i 1947).

Modiforce har også vært påbygger for et betydelig antall Amarok til det nederlandske forsvaret. Bilene som skal leveres til det norske Heimevernet er i utgangspunktet like som disse, med enkelte justeringer.

– Vi endte opp med dette produktet, som er et sivilt «hyllevarekjøretøy» med noen få nødvendige militære tilpasninger, sier sjef for Forsvarsmateriell landkapasiteter, brigader Morten Eggen, til YrkesBil.no.

Av tilpasningene nevner han EMC-tiltak, for å unngå at andre systemer slår inn og påvirker sambandsrekkevidden, fester til våpen i bilen, festeanordning for å få plass til sambandsutstyr, 24 Volt strømsystem til radiosambandet og mulighet til å skru av alt lys fullstendig, såkalt «black out»-funksjon.

Bilene utstyrt med de «gamle» 2.0 TDI-motorene på 140 hestekrefter.

Denne motortypen leveres ikke lenger på sivile Amarok i Norge, fordi de ikke oppfyller Euro 6-kravene. Men de nye V6-motorene i Amarok tåler ikke å kjøres på F34, som er Forsvarets eget drivstoff, og derfor ble Euro 3-motorene valgt.

Tre faktorer avgjorde
Anskaffelsesprosessen har pågått siden januar 2017. Da publiserte Forsvarsmateriell en invitasjon til prekvalifisering.

– Hensikten var å sile ut tilbydere som har kompetanse og gjennomføringsevne til å levere 360 feltvogner, innenfor tidsrammen vi hadde spesifisert, forklarer Eggen.

Totalt syv tilbydere (i parentes) med til sammen åtte biler ble kvalifisert:

  • Mercedes-Benz Geländewagen og Sprinter (Fabrikk)
  • Iveco Daily (Fabrikk)
  • Misubishi L200 – Annen (dvs. hverken fabrikk eller importør)
  • Toyota Hilux - (Importør)
  • Volkswagen Amarok - (Importør)
  • Isuzu D-Max (Importør - var prekvalifisert, men leverte ikke inn tilbud)
  • Renault Trucks Defense, type Acmat (Fabrikk - var prekvalifisert, men leverte ikke tilbud)

På en tilbyderkonferanse i juni 2017 fikk tilbyderne presentert stridsutrustede soldater og alt det lagsmateriellet som skulle inn i kjøretøyene, slik at de fikk et godt inntrykk av hva Forsvaret hadde behov for med tanke på dimensjonering av kjøretøy.

Heimevernslagene er utrustet med to kjøretøy i hvert lag med kapasitet til å frakte åtte stridsutrustede soldater, inklusive alt lagsmateriell og forsyninger for et oppdrag på 48 timer.

Kjøretøyene er upansret og kjøres på klasse B-førerkort.

Heimevernet opplyser at bilene primært blir brukt på asfaltvei, noe grusvei og litt i terreng. De har kjørt omfattende brukertester, operative tester og sambandstester før valget ble gjort.

Etter prøveperioden var det kun Iveco og Harald A. Møller AS som ble tatt med inn i kontraktsforhandlinger, og til slutt var det sistnevnte som dro det lengste strået.

– Tre faktorer avgjorde vårt valg, sier Morten Eggen.

– Det ene er tid, ved at bilene kan leveres i henhold til de behovene vi har. Så er det prisen, og til slutt den tekniske ytelsen – hvordan passer kjøretøyet i forhold til behovene vi har. Summen av disse ble avgjørende, uten at jeg vil gå mer i detaljer rundt avgjørelsen, utdyper brigaderen.

Ønsker standardisering
HV-sjefen, generalmajor Eirik Kristoffersen, understreker at Heimevernet jobber med å standardisere og forenkle alt materialet de har.

– HV tilføres nå kjøretøy som tilfredsstiller de kravene vi har satt, samtidig som det er en nøktern løsning som viser at vi bruker fellesskapets ressurser på en fornuftig måte. Feltkjøretøyene kan benyttes av HV-soldatene uten omfattende tilleggsutdanning, og det brukes lite ressurser på kostbare særbehov, sier han.

Nye kjøretøy er også viktig med tanke på sikkerheten til soldatene. I de gamle feltvognene, som i hovedsak ble levert mellom 1982 og 1986, har det blant annet vært et tema at det ikke er sikkerhetbelter til soldatene som sitter bak.

– Men det er så dyrt å ettermontere sikkerhetsbelter at vi har heller gått ned på makshastigheten de kan kjøre i. Sikkerhetsmessig blir det en stor forbedring med de nye feltvognene, sier Eggen.

Stor serviceavtale
Avtalen mellom Forsvarsmateriell og Harald A. Møller gjelder i tillegg inntil 20 år for service og ettermarkedstjenester etter at siste bil er levert. Denne avtalen er knyttet opp mot 11 Volkswagen-forhandlere i HVs distrikter i hele Norge.

Dag Ivar Grefslie, salgssjef for flåter, i Harald A. Møller AS, opplyser at Forsvaret i utgangspunktet skal skru det de kan selv.

– Service hos våre forhandlere er en del av tilbudet, men Forsvaret velger selv det som er mest hensiktsmessig til enhver tid. Forsvaret har delt opp service og reparasjoner i fem nivåer, hvor nivå 1 er for eksempel å bytte lyspære – det gjør sjåføren selv. Nivå 5 er for eksempel karosseriarbeider, noe som blir satt bort. Og så er det mange nyanser derimellom, forklarer Grefslie.

De første 152 bilene skal leveres i 2. halvår 2019, med start i juli, og resten av de 360 bilene skal leveres i 1. halvår 2020.

Forsvaret har for øvrig gående et prosjekt med tanke på å bytte ut hele kjøretøyflåten rundt 2023-2024.

– Vi kan nok dra mye lærdom av den prosessen vi har vært igjennom nå med feltvognene, inn i det videre arbeidet, sier Morten Eggen.

Powered by Labrador CMS