Høyere fart uten nedside

En rapport fra det britiske Samferdselsdepartementet tar for seg virkningene av at hastighetsreglene for tunge biler ble endret i 2015.

Publisert

I april 2015 ble fartsgrensene for biler over 7,5 tonn hevet med 10 miles per hour (ca. 16 km/t).

Det ga bilene tillatelse til å kjøre 50 mph (80 km/t) på landeveier og 60 mph (nesten 100 km/t) på to-felts veier.

Myndighetenes mål var å minske hastighetsforskjellen mellomlastebiler og den raskere delen av trafikken.

En første evalueringsrapport kom i fjor. Den antydet at det kunne anes spor av bedret trafikksikkerhet etter endringene, men at det var for tidlig å slå fast.

Derimot kunne man slå fast at dette grepet så langt hadde spart industrien for mer enn £ 10 millioner per år.

Nå er det kommet en grundigere rapport som klart viser at den opprinnelige frykten om «en liten økning i kollisjoner» ikke hadde funnet sted.

Tvert imot: «Den eneste statistisk holdbare slutningen er en reduksjon i kollisjoner på de veistrekninger som ble observert». Rapporten sier ikke noe om hva som kan være årsaken, men hastigheten er den eneste variabelen i observasjonsperioden.

Det er også gjort en økonomisk analyse som sier at det vil bli spart inn £ 225,8 millioner i perioden 2015-2031.

Spart tid representerer £ 162,2 mill. av dette, driften av bilene vil koste £ 44,7 millioner mindre og man vi spare £ 9,2 millioner i lavere drivstoffutgifter.

James Firth som er sjef for fraktregulering i Freight Transport Association peker også på at det er synd man ikke kan måle verdien på nedgangen i frustrasjon fra bilister som sitter stuck bak de store bilene.

Powered by Labrador CMS