Kartell kan bli dyrere

Lastebilkartellet kan koste produsentene enda en milliard eller så. Stort gruppesøksmål på vei.

Publisert

Til nå har EUs innsats mot kartell-tendensene til europeiske lastebilprodusenter kostet fabrikkene 2,93 milliarder euro i bøter.

MAN slapp unna fordi de hadde samarbeidet (sladrehank het det på skolen) og saken mot Scania er ennå ikke avgjort. Nesten ett år etter de andre fikk de avgjort sin sak og ble bedt om å bidra til bøtekassa med 880 millioner euro, men de anket så der er ikke noe avgjort ennå.

Så vidt før årsskiftet – som for å feire ettårsdagen for kommisjonens dom – gikk det et gruppesøksmål til en retts-instans i München.

Der hadde 3.200 speditører og transportører fra ni europeiske land gått sammen om å kreve erstatning for det de mener de var blitt overfakturert på.

Påstanden deres er at i tiden 1997 til 2011 jobbet fabrikkene sammen og fikset priser slik at de ble for høye for kundene.

Saksøkernes påstand er at de i denne perioden har kjøpt eller leid ca. 85.000 biler som de altså har betalt for mye for. Representanter for saksøkerne regner med at vi snakker om «inklusive renter, ca. 10 prosent av anskaffelsessummen». Det kan altså beløpe seg til mellom 5.000 og 8.000 euro for hver bil dette angår.

Foreløpig erstatningssum er ca. 500 millioner euro – men med omkostninger og renter vil dette kunne nærme seg en milliard.

Men imens skjer det stadig mindre oppgjør i kjølvannet av skandalen. Byen Göttingen gikk for eksempel ut mot MAN og klaget på biler som de hadde kjøpt. Retten var enig i at her var Göttingen skrudd og hadde lidd under kartellets prisregulerende virksomhet.

Men mens byen mente det dreide seg om 13 biler og at tapet beløp seg til 336.000 euro, mente retten at det bare var seks av disse bilene fordi EU-Kommisjonen hadde bestemt at MANs innsats i kartellet kunne begrenses til mellom mai 2004 og september 2010.

Erstatningssummen er heller ikke fastsatt ennå. Samtidig venter Göttingen på en ny rettssak som de har reist mot Daimler. Den skal ikke behandles før i mars.

Men i mellomtiden, forteller Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) – som er en av gruppene bak gruppesøksmålet – at alle som mener seg dårlig behandlet kan melde sitt krav på online-plattformen www.truck-damages.com frem til 30. mai - «uten noen som helst prosess-risiko» som de betoner.

Powered by Labrador CMS