Nå er lastebilene i full drift på «el-motorveien»

Fem hybrid-elektriske Scania R450 er nå fullt operative på den første «elektriske motorveien» i Tyskland. Strøm får bilene fra kjøreledninger via pantograf på taket. Også i Norge vurderes lignende løsninger.

Publisert

Det er noen år siden vi hørte om prosjektet «eHighway» første gang. I dag finnes det en to kilometer lang teststrekning med «elektrifisert vei» i Sverige, og tre noe lengre strekninger i Tyskland.

Hittil har det vært snakk om rene testforsøk på disse strekningene, men etter lange og omfattende forberedelser er den første «elektriske motorveien» i Tyskland nå «fullt operativ», opplyser Scania i en pressemelding.

LES OGSÅ: Svensk lastebil til tysk prestisjeprosjekt

Fem biler i daglig drift
Det innebærer at nå kjører fem hybrid-elektriske Scania R450 i daglig trafikk på den fem kilometer lange strekningen av A5 i Hessen.

Når bilene er tilkoblet ledningene via den Siemens-utviklede pantografen kjører de på elektrisitet, samtidig som batteriene lades opp, og når de kobler seg fra ledningene kjører de på diesel og batteristrøm i kombinasjon.

Kjøreledningene går i begge retninger mellom Zeppelinheim/Cargo City Süd ved Frankfurts hovedflyplass, til avkjøringen for Darmstadt/Weiterstadt.

Det er fremdeles snakk om et pilotprosjekt, men bilene brukes av fem transportselskaper og oppdragene de benyttes til er høyst virkelige. Den siste av dem fem bilene, som ble koblet på i sommer, kjøres av selskapet Knauf som frakter byggematerialer.

Målet er naturligvis å finne ut hvordan teknologien fungerer i det virkelige liv, i tillegg til at klimaeffekten i form av reduserte utslipp monitoreres med lupe.

– En fem kilometers teststrekning i begge retninger på en motorvei virker kanskje veldig kort, men det er tilstrekkelig for å få testet teknologien, sier Heinrich Kerstgens i transportselskapet Contargo som tok i bruk den tredje lastebilen i prosjektet i juni.

Siemens og Scania som samarbeider om «eHighway» hevder at dersom en tredjedel av Tysklands motorveinett utstyres med kjøreledninger, kan opp mot 80 prosent av alle tunge lastebiler i landet kjøre del-elektrisk ved å benytte denne teknologien.

– Det vil gi signifikante reduksjoner i CO2-utslippene, sier Kerstgens.

LES OGSÅ: Tester "trolley-lastebiler" i USA

Vurderes i Norge
Også i Norge har det vært snakk om «elektriske motorveier».

Analyser fra det norske forskningsprosjektet «Elektrisk infrastruktur for godstransport» (ElinGO) viser at det kan oppnås en årlig reduksjon i klimagassutslipp fra den tunge godstransporten på hele 65 prosent innen 10 år etter bygging av elektrisk vei i Norge.

I et 30 års perspektiv øker reduksjonen ytterligere, til mer enn 75 prosent.

Du tenker kanskje at det vil koste skjorta å bygge denne type infrastruktur – og det er helt riktig. Men ifølge Statens Vegvesen er det angivelig ikke så ille sammenlignet med en del andre alternativer:

– Vurdert ut fra kjente teknologier ser det ut til at elektrisk vei er den rimeligste teknologien, dersom det er mer enn 700 tunge kjøretøyer i døgnet. Det gjelder for eksempel på strekninger som Oslo-Kristiansand, Oslo–Svinesund og Oslo–Trondheim, har Tom E. Nørbech, prosjektleder i Statens vegvesen, tidligere uttalt.

LES OGSÅ: Nødvendig med overledning

Moden teknologi
I sluttrapporten fra ElinGO-studien oppsummeres det at:

«Elektrisk veg ser ut til å være en effektiv måte å redusere utslippene fra godstransport på veg:

  • Kjøreledning er relativt moden teknologi som kan implementeres relativt raskt og gi store utslippsreduksjoner.
  • Elektrisk veg reduserer behovet for store batterier, stasjonær ladeinfrastruktur og fjerner køproblematikk ved lading.
  • Elektrisk veg er godt tilpasset en automatisert framtid».

Presentasjonen av sluttrapporten kan du lese her (PDF).

Powered by Labrador CMS