Nattkjøring er sunt

I hvert fall tjener både miljø og klima på at by distribusjon skjer OPHD – som det heter. Off-peak hour deliveries – eller midt på natta, i klartekst. Stockholm by har forsket seg frem til det, etter to år.

Publisert

Sammen med den Kongelige Tekniske Høyskolen har Stockholm, ved byens kontor for Trafikkadministrasjon, levert en rapport som tydelig slår fast at nattdistribusjon er så effektivt at man kan kutte ut hver fjerde lastebil.

I den svenske hovedstaden er det forbudt med alt over 3,5 tonn om natten – mellom 2200 og 0600. Men Volvo og Scania har levert hver sin spesialutstyrte truck som har gjort rundene med dispensasjon de siste to årene.

Konklusjonene er åpenbart helt klare. Selv når det gjelder støy er forskerne enstemmige: den absolutt eneste støyklagen som dukket opp i løpet av disse to årene kom fra et ekstremt støysvakt område i byen.

Høyere hastighet
Det viste seg blant annet at bilene holdt 30-60 prosent høyere snitthastighet enn det som var mulig ved kjøring på dagene. Og det var meget enklere å finne steder hvor man kunne losse, og selve lossingen tok kortere tid fordi man stanset mye nærmere avleveringsstedet.

En av forskerne ved KTH føyer til at siden drivstoffkostnadene er så mye lavere er det ingen grunn å be om tilskudd fra myndighetene for å jobbe OPHD – innsparingene betaler for mye mer enn de økte utgiftene.

Professor José Holguin-Veras fra Renessleaer Polyteknisk i New York supplerte Stockholmsforskningen med noen ferske resultater fra hans globale feltstudier. Han har undersøkt leveranser av råvarer og utstyr til restauranter i storbyer over hele verden. Og slår fast at natt-trafikk kan redusere CO2-utslippet med 50 prosent.

Han kunne også bidra med et best-practice studium, basert på sjåførers natterfaring i 200 forskjellige byer.

Verdifull erfaring
Elin Skogens har vært ansvarlig for rene biler og ren transport og logistikk i Stockholms Trafikkadministrasjon siden 2010. Hun har nettopp overtatt som Transportplanlegger i Uppsala kommune, med ansvar for å bygge opp et strategisk arbeid med gods og logistikk, men hun rakk å si dette om rapporten før hun flyttet nordover:

«Vi har nå en utrolig verdifull samling erfaring å bygge videre på – selv om vi nok fremdeles må se på støyaskpektet. Det er nok mange nå som venter at det skal bli tillatt med natt-leveringer, men før det må vi også se på blant annet nytt regelverk som kan gjøre slikt lovlig, og hvordan det eventuelt kan overvåkes».

Men mens man venter på at ting skal avklares har byen gitt dispensasjon til enda en stor truck og forlenget dispensasjonen til den Volvoen og Scaniaen som allerede har gjennomført de første to årene.

Powered by Labrador CMS