Nyttebilsalget til himmels i april - ikke akkurat en bombe

Siden manns minne er cirka tre måneder høres det kanskje imponerende ut at nyttebilsalget i Europa økte med nesten 200 prosent i april. Men selv når pessimisten/realisten ser to år bakover finner han allikevel ut at det lysner. Litt.

Publisert

I fjor ble det registrert 71.081 nye biler over 3,5 tonn i Europa. Det var en nedgang på 67 prosent - i april 2019 lå nemlig totalen på 224.190.

Men da kan med andre ord årets april på 213.096 tolkes i retning av at det begynner å lysne igjen. At vi begynner å nærme oss før-pandemi volumer.

Fullt så muntert er det ikke.

Der det virkelig monner, og det som er det beste signalet på at det begynner å bli virksomhet igjen - hos de tyngste - der set ikke like bra ut.

Vi endte på nesten 22.000 enheter i år. I april 2019 var tallet på 30.500 – det er med andre ord et stykke igjen.

Vi ser det kanskje enda bedre når vi ser på hele første tertial. I år bommet vi på 100.000 med nesten 500 biler. I fjor var akkumulert-tallet fremdeles så høyt som 76.000 – fremgangen er på litt over 30 prosent.

Men 2019-totalen var på 117.300 etter april. Vi ligger med andre ord cirka 17 prosent etter et naturlig benchmark.

Nå har vi imidlertid hørt fra lastebilprodusenter som snakker om god ordreinngang. Vi får håpe dette bedrer seg utover høsten.

De minste, de inntil 3,5 tonn spratt opp fra 53.604 i april i fjor til 180.048 i år. Det er ikke SÅ langt unna 2019-tallet som lå 3.000 biler over. Varebilene er med andre ord på beina igjen. Selv om tallet selvfølgelig blir litt annerledes når vi legger sammen alle fire måneder.

2021 endte på 713.000, opp fra 476.000 i fjor. Men det vi burde sammenlikne med: 2019, lå på 745.000.

Busser er bare trist: 3.622 i 2019, 1.231 i fjor og 2.244 i år. Og på tertial-basis: 13.000 i 2019, 10.800 i fjor og 9.720 i år.

En nedgang i forhold til 2019. Det bør ikke gjenta seg for ofte.

Powered by Labrador CMS