Scania- og MAN-eieren øker investeringene i elektriske løsninger

Setter av 1,6 milliarder euro frem til 2025, og det er batterielektrisk som gjelder. I samme periode skal utviklingsbudsjettet for konvensjonelle drivlinjer reduseres til en femtedel.

Publisert
Traton-toppsjef Matthias Gründler (i bilen) og Hans Dieter Pötsch, styreformann i Traton, er klare på at det er elektrisk som gjelder fremover.
Traton-toppsjef Matthias Gründler (i bilen) og Hans Dieter Pötsch, styreformann i Traton, er klare på at det er elektrisk som gjelder fremover.

Traton, eierselskapet til Scania og MAN, foretar betydelige omprioriteringer i sine budsjetter for forskning og utvikling de kommende årene frem til 2025.

Opprinnelig skulle det brukes en milliard euro på såkalt e-mobilitet, men dette har nå økt til 1,6 milliarder euro, melder konsernet.

Samtidig nedskaleres altså budsjettposten for utvikling av konvensjonelle drivlinjer, som i hovedsak er dieselmotorer, til en femtedel av hav det er i dag. Dette skal også skje innen 2025.

Drastisk, med andre ord.

– Traton fokuserer helt klart på elektriske kjøretøy. Transformasjonen vil imidlertid ikke skje over natten, det vil skje gradvis, bærekraftig og i takt med utviklingen av ladenettverk. Uten en ordentlig ladeinfrastruktur vil dette ikke virke, sier Traton-toppsjef Matthias Gründler.

Merkevarene i Traton-gruppen har allerede satt konkrete mål for 2025 og 2030:

Elektriske kjøretøy skal utgjøre rundt ti prosent av Scanias europeiske salg i 2025, mens halvparten av MANs nye busser skal være elektriske innen samme tidsfrist.

Innen 2030 skal annethvert kjøretøy solgt av Scania være elektrisk drevet og minst 60 prosent av MANs distribusjonsbiler og 40 prosent av langtransportbilene være såkalt nullutslipp.

I meldingen er Traton tydelig på at det er batterielektriske kjøretøy de satser på:

«Hydrogen kan komme til sin rett i enkelte nisjer, men mesteparten av tiden vil batterielektriske lastebiler utkonkurrere tilsvarende hydrogenlastebiler som mer kostnadseffektive og miljøvennlige, særlig for langtransport.»

– Sammenlignet med en rene batterielektriske lastebiler har hydrogendrevne lastebiler minst en bakdel: kun en fjerdedel av energien brukes til å drive kjøretøyet, de resterende tre fjerdedelene forsvinner på vei fra energikilden til asfalten. For batterielektriske lastebiler er tallene motsatt, sier Gründler.

Mange mener hydrogen er ideelt for tung langtransport mens batterielektriske lastebiler er ideelt for kortere distanser. Traton-toppen er ikke enig i dette.

Helt avvisende er han imidlertid ikke.

– Hydrogenlastebiler vil sannsynligvis komme på markedet i løpet av de kommende ti årene. De vil trolig spille en rolle i regioner der grønn hydrogen er rimelig, for eksempel i havneområder eller ved «vind-farmer» ved Nordsjøen, sier Gründler.

Powered by Labrador CMS