Scania fikk fornyet tillit hos Forsvaret

Forsvarsmateriell har signert kontrakt med Norsk Scania AS om levering av nye flyplasstankvogner.

Publisert

Signeringen skjedde under en digital kontrakts-seremoni fredag 26. mars, som ble avsluttet med et digitalt håndtrykk mellom sjef for Forsvarsmateriell landkapasiteter, brigader Øyvind J. Kvalvik og administrerende direktør i Norsk Scania AS, Frode Neteland.

Etter ca. 30-40 års tjeneste skal de gamle flyplasstankvognene på Luftforsvarets flystasjoner erstattes i de kommende årene. Allerede i 2022 vil de første nye flyplasstankvogner være i drift på Luftforsvarets flystasjoner.

- Målsetningen med anskaffelsen er å fremskaffe en sikker, enhetlig og tidsriktig tankbilflåte med tilstrekkelig tankings- og avtankingskapasitet til å etterforsyne nasjonale og allierte luftfartøyer med drivstoff i fred, krise og krig. Dette er en viktig leveransekontrakt som gjør at vi er et godt stykke på vei med denne signeringen, sier brigader Øyvind J. Kvalvik, sjef Forsvarsmateriell landkapasiteter.

- Jeg vil samtidig benytte anledningen til å takke alle involverte parter, og samtidig gratulere Norsk Scania A/S med kontrakten og ser frem til et godt samarbeid fremover. Vi ser frem til at Forsvaret skal få nye flyplasstankvogner, legger fornøyd Kvalvik til.

Kontrakten har en total verdi fra 150-270 millioner norske kroner. Dette inkluderer i første omgang 30 flytankbiler med tilhørende logistikk og CLS avtale, og i tillegg opsjon på inntil 30 ekstra tankbiler. De nye bilene blir av typen Scania P460 4x2 og G460 6x4.

- Dette er en fortsettelse av et nærmere 30 år langt - godt og konstruktivt - samarbeid mellom Forsvaret og Scania, som vi er takknemlige for. Det er også gjort en fantastisk jobb av prosjektgruppen i både Norge og Sverige samt påbygger i Finland, sier Frode Neteland, administrerende direktør i Norsk Scania AS.

Powered by Labrador CMS