Scania-platoon i Singapore

Scania skal sette i gang det de kaller verdens første fullskala autonome truck-platooning.

Publisert

Scania har lenge vært engasjert i platooning – denne voksne utgaven av «Hermegåsa». En kø tunge lastebiler der alle følger tett etter hverandre, med lederbilen som beslutter hvor turen skal gå.

Det er ikke lenge siden Scania ble bedt om å stå i spissen for et € 4,5 millioner «Companion» prosjekt. Formål: implementere platooning-teknologi for vanlig landevei.

Det er noe av det samme de nå skal i gang med i Singapore. Forskjellen er bare at der er allerede målet klart: det hele skal ende opp i en full-skala platooning-virksomhet der containere skal fraktes mellom forskjellige havneterminaler.

Vi snakker om verdens travleste havn målt i containertrafikk. En femdel av all verdens shipping-containere er for eksempel innom der hvert år.

Det er republikkens samferdselsmyndigheter og PSA (havne-operatøren) som nå setter i gang dette opplegget. Årsakene er åpenbare: 12 % av Singapores overflate brukes til veitransport. Kapasiteten er sprengt, men det finnes ikke flere tilgjengelige arealer å bygge vei på. Og med rundt en million biler begynner det å bli en skrikende mangel på kompetente sjåfører også.

Platooning møter begge disse behovene. Bilene kjører meget tettere, flere containere pr. km. vei. Og slik Singapore ønsker det trenger de bare en sjåfør for hver fjerde bil. En ledebil og tre som henger etter – slik skal oppskriften være.

I første runde skal man designe og forfine platooning-teknologien og tilpasse den Singapore-forhold. Dette skal gjøres hjemme i Sverige. Så skal man ha lokale forsøk og utviklingen av teknologien i Singapore. Og det hele skal lede til full operasjon.
Toyota er med på et liknende løp, og deres utviklingsarbeid skal skje uavhengig av Scanias, hjemme i Japan.

Noen klar tidsskala er ikke gitt.

Powered by Labrador CMS