Slik blir Askos hydrogen-satsning

Fire hydrogrendrevne lastebiler og et eget hydrogenproduksjonanlegg drevet av egne solceller.

Publisert

Slik starter Asko sin hydrogensatsing i Trondheim. Enova bidrar med 19,6 millioner kroner.

– Elektrisitet og hydrogen er fremtiden. Vi vil i stor grad selv produsere strømmen fra egne solcelleanlegg. Vi ønsker å være en spydspiss og pådriver for introduksjon og bruk av miljøvennlig teknologi og innen få år ha realisert ambisjonen vår om fornybart drivstoff i hele bilflåten vår, uttaler administrerende direktør Jørn Arvid Endresen i Asko Midt-Norge i en pressemelding.

Solceller på taket
Asko er en av landets største transportbedrifter, med 600 lastebiler på veiene over hele landet.

Hydrogenet skal produseres fra solceller montert på taket til Asko Midt-Norge i Trondheim, og vil lagres i egen tank på anlegget.

Denne hydrogenpiloten skal testes ut i perioden 2017–2019 på fire hydrogenbiler og 10 trucker for intern logistikk.

Fra før er det kjent at Asko i løpet av 2016 har planer om å få tre batterielektriske distribusjonsbiler i drift.

Svært interessant
Enova bidrar til prosjektet gjennom å støtte Askos investeringer i kjøretøy og hydrogenproduksjonsanlegg med i overkant av 19,6 millioner kroner.

– Asko er blant de ledende i miljøarbeidet innen landtransport i Norge, og viser nok en gang at de ligger langt fremme på uttesting og innfasing av ny og miljøvennlig teknologi. Hydrogen er et svært interessant alternativ til fossilt drivstoff i landtransport, spesielt for busser og lastebiler som kjører over lengre distanser, hvor batteridrift er mindre hensiktsmessig, sier markedsdirektør Audhild Kvam i Enova.

Viktig prosjekt
Kvam tror Asko-prosjektet kan bli meget viktig på lang sikt.

– Det er i dag begrenset kunnskap om hvordan hydrogendrevne lastebiler vil fungere under ekte og tøffe norske forhold. Dette prosjektet vil bidra til å bygge den kunnskapen, både hos Asko og andre aktører i inn- og utland. Lykkes dette prosjektet, vil det derfor åpne muligheter for å ta i bruk mer hydrogen i landtransporten, sier Kvam.

Powered by Labrador CMS