Svensk bil til tysk pionerprosjekt

Tyskerne har et offentlig forskningsprosjekt som heter «Lastebiler for tyske eMotorveier». Litt oppsiktsvekkende er det da når en svensk produsent skal levere den passende bilen.

Publisert

Det er et departement med det velklingende navnet Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMUB) som medfinansierer og driver frem dette prosjektet.

Det er tunge tyske industri-interesser i forgrunnen også: Volkswagen og Siemens skal utvikle teknologien, og VW måtte altså gå utenlands for å hente bil.

Det er Scania, og ikke MAN, som leverer en passende elektro-hybrid versjon til dette arbeidet.

Ledninger hele veien
Teststrekningen skal bygges syd i Schleswig-Holstein, på A1 i nærheten av Lübeck. Men det skal også komme en på A5 syd for Frankfurt og en tredje vil komme i Baden-Württemberg, slik at det er snakk om flere biler.

Hele nettet legges opp med ledninger over veinettet og en Siemens-utviklet pantograf som skal hente ned strømmen. Akkurat som på bilene som benyttes til forsøk i Sverige.

Foreløpig planlegges det at det skal brukes to langtransport-type biler i Tyskland, den ene med ett eneste batteri på 15 kWh. Den andre skal få flere batterier og derved høyere el-ytelse.

Mye å lære
Det er Volkswagen-Konzern-Forschung som leder prosjektet. For dem er dette et viktig ledd i veien mot komplett elektrifisering, og de legger vekt på at man leter etter mulige forskningssynergier mellom personbil- og lastebil-prosjektene.

Det er åpenbart mye man fremdeles skal lære.

«Her tar Scania med seg alt vi foreløpig har lært gjennom våre forsøk hjemme i Sverige», sier Christer Thorén, han er Scanias prosjektsjef for elektriske og hybride drivlinjer, og fortsetter:

«I dette tyske prosjektet skal vi i første linje se på drivlinjekonseptene, energi-styringen, hybrid-konstruksjonen, driftstiden for batteriene og også det avanserte kjølesystemet skal analyseres og optimeres».

Forsøkene skjer i 2019 og 2020 – det høres ut som i hvert fall Thorén trenger disse årene på å jobbe seg gjennom alle punktene.

Powered by Labrador CMS