- Nå gjelder kjøre- og hviletidsunntaket for all transport
img
noalt noalt noalt noalt noalt noalt noalt
img
img
img
img
img
img
Abonnement | Annonse- og medieinfo

Forsiden  |  Varebil  |  Lastebil  |  Buss  |  Næringsliv  |  Brukte yrkesbiler  |  Linker  |  Innkjøpsguiden  |  Bok/Kalender  |  Abonnement  

Annonse:
1pix 1pix 1pix 1pix
bilde
Nå gjelder kjøre- og hviletidsunntaket for all transport
Unntaket fra regelverket knyttet til kjøre- og hviletid skal ikke bare skal gjelde for transport relatert til liv og helse, men all transport.

alt

Statens vegvesen har dermed endret sitt unntaksvedtak fra 13. mars.

Unntaket har tidligere vært begrenset til transport knyttet til liv og helse som matvaredistribusjon og beslektede næringer, inkludert drivstoffdistribusjon, råvaretransport, fôr til dyr og transport av levende dyr, transport av medisiner og medisinsk utstyr, distribusjon av utstyr til sykehus og andre offentlige institusjoner.

LES OGSÅ: 3 av 10 NLF-bedrifter sliter allerede

Det nye unntaket – som formelt gjelder fra 13. mars - gjelder nå all transport av både gods og personaltransport. Dermed har Norge et tilsvarende unntaksvedtak som Sverige. Danmark har et mindre omfattende unntak, som gjelder ukehvil på all transport.

Her er brevet i sin helhet:

Unntak fra kjøre- og hviletidsbestemmelse for all transport

Det vises til tidligere vedtak MIME sak 20/57788-1 om tidsbegrenset unntak fra kjøre- og hviletidsreglene grunnet Covid-19 viruset. Unntaket ble gitt for et utvalg transport som var knyttet til liv og helse. Transport av artikler relatert til liv og helse som matvaredistribusjon og beslektede næringer, inkludert drivstoffdistribusjon, råvaretransport, fôr til dyr og transport av levende dyr, transport av medisiner og medisinsk utstyr, distribusjon av utstyr til sykehus og andre offentlige institusjoner.

Samferdselsdepartementet har bedt Vegdirektoratet om en utvidelse av unntaket til å gjelde all transport. Dette begrunnes i utviklingen i situasjonen og at transport er en kritisk samfunnsfunksjon. Veg- og trafikkjuridisk er fra Samferdselsdepartementet gjort kjent med at det har kommet flere indikasjoner fra flere aktører, herunder NHO Logistikk og Transport, på at det er behov for at det nasjonale unntaket utvides til å omfatte all transport slik svenskene har gjort.

Videre er det også antydet at det er utfordrende å forholde seg til hva slags transport som faller innenfor unntaket internt og for transportørene. Trafikksikkerhetshensyn tilsier at vi ikke bør gi unntak fra kjøre- og hviletidsreglene i større grad enn nødvendig, da uopplagte sjåfører representerer en trafikksikkerhetsrisiko. Samtidig vil mindre trafikk på veiene nå kunne avhjelpe noe av de uheldige konsekvensene av dette.

Uavhengig av dette vil utfordringene med sjåførmangel kunne gjøre seg gjeldende for all transportvirksomhet. Vi har blitt informert om at Sverige 16. mars har gitt et tilsvarende unntak som Norge, men at unntaket i Sverige gjelder for all transport, altså en videre krets enn det vi har unntatt for.

Danmark har nå også gitt et unntak, som er mindre omfattende enn det norske og svenske da det bare gjelder ukehvil, men også dette unntaket er gitt for all transport. Danmark har en annen geografi enn Sverige og Norge, og deres vurdering av behov for hvil vil derfor også bli annerledes.

Med bakgrunn i dette fastsetter Vegdirektoratet at transporten utvides til å være et unntak for all transport som vanligvis må følge kjøre- og hviletidsreglene, men på samme vilkår om hvil og pauser som i tidligere vedtak.

Vedtak:

Vegdirektoratet innvilger dispensasjon fra kjøre- og hviletidsreglene for all transport i Norge uten søknad.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:

1. Dispensasjonen gjelder fra 13. mars 2020 og i 30 dager.

2. Det innvilges dispensasjon fra forordning (EF) 561/2006 artiklene 6 og 8, men slik at

- sjåførens døgnhviler er på minst 9 timer

- sjåføren har minst en redusert ukehvil hver uke i hele unntaksperioden.

Det gis ikke dispensasjon fra forordning (EF) 561/2006 artikkel 7. Bestemmelsene om pause skal følges.


logoPåmelding til nyhetsbrev:
toolbar_print.gif Printervennlig versjon   toolbar_mail.gif Tips en venn   fb Del på facebook   twitter   tilbake.gif  Tilbake til forside

 

 
pix pix
pix
 
logoPåmelding til nyhetsbrev:
Fritekstsøk:
pix pix
 
   
 
   
2057 brukte yrkesbiler til salgs
Lastebil Lett lastebil Varebil Kombi.bil Buss Minibuss
Årsmodell Fra: Til: 232 LASTEBILER TIL SALGS