DISKUSJON: Frank Edvard Sve (Frp) forsøkte å overbevise justis- og beredskapsminister Emilie Mehl (Sp) i Stortinget om at private ADR-verksteder også bør få utføre den årlige pålagte ADR-kontrollen, som Statens vegvesen i dag har enerett på.
DISKUSJON: Frank Edvard Sve (Frp) forsøkte å overbevise justis- og beredskapsminister Emilie Mehl (Sp) i Stortinget om at private ADR-verksteder også bør få utføre den årlige pålagte ADR-kontrollen, som Statens vegvesen i dag har enerett på.

– De glemmer brukerne, lastebileierne som dette handler om

Fremskrittspartiets Frank Edvard Sve og Tor André Johnsen er skuffet over at forslaget om å la private tungbilverksteder med ADR-godkjenning også få utføre årlig pålagt ADR-kontroll ble nedstemt i Stortinget.

– Jeg vil si at de politikerne som stemte ned dette forslaget i dag helt glemmer brukerne, de lastebileierne som dette angår. Spesielt skuffet er jeg over at Høyre stemmer ned forslaget, de burde være med på å gi en marsjordre til regjeringen, om å få fortgang i saken, sier Frank Edvard Sve til YrkesBil.

Han er stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet og sitter i transport- og kommunikasjonskomiteen. Sve er en av flere fra Frp som står bak forslaget om å åpne for at private tungbilverksteder kan utføre årlig pålagt ADR-kontroll.

Som YrkesBil har skrevet tidligere har tungbilbransjen, med Bilimportørenes Landsforening, Norges Bilbransjeforbund og Norges Lastebileier-Forbund i spissen, jobbet i ti år for å få til dette.

– Det er ulogisk og litt rart, at de som har kompetanse til å utføre reparasjoner og pålegg som Statens vegvesen gir i en ADR-kontroll ikke skal kunne ha kompetanse til å utføre selve kontrollen, sier Tor André Johnsen til YrkesBil. Frp-representanten er medlem av justiskomiteen.

– Det er tross alt litt mer arbeid å gjennomføre utbedringer på et kjøretøy etter en kontroll. Men det virker som flertallet av politikerne ikke forstår poenget eller lytter til næringen. De har ikke kompetanse, så de overlater til byråkratene og følger slavisk de svarene de får derfra. Det er fryktelig synd, ikke minst for næringen, fortsetter Johnsen.

Engasjert diskusjon

I dag ble saken diskutert og behandlet i Stortinget. At forslaget ble nedstemt kom ikke som noen overraskelse, ettersom både justis- og beredskapsminister Emilie Mehl (Sp) og et flertall i justiskomiteen på forhånd hadde henholdsvis tilrådet og innstilt på dette.

Med flertall fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Venstre og støtte fra Høyre ble forslaget nedstemt.

Like fullt ble det en engasjert diskusjon mellom flere Frp-representanter og statsråden i stortingssalen, da saken ble behandlet.

Andreas Sjalg Unneland (SV), medlem av justiskomiteen og saksordfører i saken, uttalte følgende:

– Dagens system fungerer godt. Det er kun 4.200 kjøretøy i Norge som er underlagt ADR-regelverket. Nettopp det lave antallet kjøretøy, gjør at Statens vegvesen har behov for en viss mengde kontroller for å sikre den nødvendige kompetansen. Ved å åpne for at flere kan utføre de årlige kontrollene vil kompetansen hos Statens vegvesen vannes ut. Derfor stemmer SV mot.

Odd Harald Hovland (Ap), medlem av justiskomiteen, hadde dette å si:

– Dagens system kan medføre et noe mer omfattende kontrollregime enn øvrig veitransport, men når vi tar i betraktning skadepotensialet ved ulykker tenker jeg det er noe både næringen og samfunnet for øvrig kan akseptere. Som nevnt i Statsrådens svarbrev er dagens ordning gratis for næringen.

Sveinung Stensland (H) i justiskomiteen la det frem på denne måten:

– Vi avviser ikke å gå inn på dette temaet, men et lignende forslag ble vedtatt i forrige periode, og det ligger et anmodningsvedtak som ifølge regjeringen er igangsatt et arbeid med. Nemlig å utrede å gjennomføre ADR-kontroll hos godkjente tungbilverksteder. For vår del er det derfor ikke aktuelt å be regjeringen delegere myndighet om å gjennomføre ADR-kontroll av kjøretøy til godkjente verksteder, før vi har sett den utredningen. Det er ingen grunn til å vedta en utredning, og så to år etterpå overkjøre den. Vi avventer den. Vi mener det er viktig å ha et strengt og godt kontrollregime, men ser også punkter for å endre ordningen.

Tor André Johnsen fra Frp som også sitter i justiskomiteen reagerte på tidsbruken:

– Det skal ikke ta flere år å komme tilbake til Stortinget med en sak som dette. Det er synd hvis saken nå blir nedstemt. Bransjen mener politikernes avgjørelser bygger på feilaktige argumenter. Miljø og effektivitet, som jeg ville tro flere i denne salen var opptatt av, blir ikke ivaretatt, sa han.

Stilte spørsmål direkte til Mehl

I replikkutvekslingen med minister Mehl hadde Frank Edvard Sve følgende spørsmål:

– Når alle bransjeorganisasjonene og de virkelige fagfolkene på tungbil tilråder at man skal ha en slik delegering til de store verkstedene rundt i landet som kan gjennomføre ADR-kontrollen. Hva gjør at statsråden ikke ønsker å lytte til en hel næring, som er enige i Frp-representantenes forslag?

Justis- og beredskapsministeren hadde dette svaret:

– Nå er det sånn at Stortinget har bedt regjeringen utrede muligheten for å overføre muligheten for å gjennomføre ADR-kontroll til godkjente tungbilverksteder. DSB og Statens vegvesen er også i dialog for å se hvordan de kan forbedre tjenesten. Etter planen skal de legge frem en vurdering våren 2024, av om man kan overføre denne type kontroll til godkjente verksteder. Jeg ønsker ikke å forskuttere den vurderingen, men vi komme tilbake til Stortinget om oppfølgingen av vedtaket og nærmere vurderinger når vi har fått det fra DSB.

Tor André Johnsen slo seg ikke til ro med svaret, og kom med følgende replikk og spørsmål:

– Det er en mangel på logikk i denne saken. Ministeren påpeker at kontrollørene i Statens vegvesen må ha et visst volum av kontroller for å opprettholde kompetansen. De som da skal utbedre de feilene som veivesenet påpeker må utbedres, det er verksteder som har spesialkompetanse og godkjenning for å skru på ADR-kjøretøy. Er det ikke slik at når man skal reparere og utbedre, og tar det tekniske ansvaret og sørger for at kontrollkravene blir utført, at man da har kompetanse til det de skal gjøre? Hvorfor kan de ikke da samtidig ha muligheten til å kontrollere?

Mehl svarte:

– Jeg er justis- og beredskapsminister, det er ikke riktig av meg å gjøre en faglig vurdering av dette. Her er det sikkert høy kompetanse i hele verdikjeden. Så er det snakk om kontroll av kjøretøy som skal transportere farlig gods, og det utgjør en forholdsvis liten andel av tungbilparken. Jeg mener derfor det er for tidlig å gjøre eventuell endringer. Vi har arbeid pågående i DSB for å vurdere denne muligheten, og det er i tråd med det Stortinget har bedt om tidligere, og jeg mener det er riktig at vi avventer denne vurderingen.

DEBATT: Tor-Andre Johnsen (Frp) og justisminister Emilie Mehl (Sp).
DEBATT: Tor-Andre Johnsen (Frp) og justisminister Emilie Mehl (Sp).

– Greit å tenke seg godt om

Johnsen ga seg imidlertid ikke:

– Jeg er glad ministeren ikke konkluderer hundre prosent, for jeg er overbevist om at det mangler kompetanse på dette området blant politikerne – og det er forståelig. Da er det kanskje greit å tenke seg godt om før man bastant avviser noe. Likevel, er det ikke ulogisk og litt rart, at de som har kompetanse på å utføre reparasjoner og pålegg de får fra veivesenet ikke skal kunne ha kompetanse til å utføre selve kontrollen? Det er tross alt litt mer arbeid å gjennomføre utbedringer etter en kontroll?

Og Mehl måtte svare:

– Som jeg sa er det viktig at Statens vegvesen har en viss kontinuitet og et visst volum i sin kontrollvirksomhet, og det er viktig for samfunnet at kontrollvirksomheten utføres på en sikker måte. Ulykker med transport av farlig gods kan få store konsekvenser. Regjeringen er, som Frp, opptatt å lytte og ha god dialog med næringen. Derfor mener jeg det er riktig å vise til vedtaket fra Stortinget om at DSB skal se på denne ordningen. Og at DSB i samråd med Statens vegvesen hele tiden jobber med hvordan man kan forbedre tjenesten, kapasiteten og tilgjengeligheten, slik at man får minst mulig opphold eller ulempe for de næringsdrivende.

Fra talerstolen til slutt hadde Tor André Johnsen dette poenget:

– Ministeren snakker om å opprettholde kompetansen i Statens vegvesen som om det var et sysselsettingstiltak for veivesenet. Det viktigste her må jo være å opprettholde kompetansen i verkstedene. De har allerede kompetanse til å skru på ADR-kjøretøy, så de burde åpenbart være kompetente til også å utføre kontrollene, som er betydelig mindre komplisert enn de kontrollene de ikke får lov til å utføre.

Powered by Labrador CMS