«BEVISET»: Clarios, konsernet bak merkevaren Varta, vil selvsagt bruke TÜV Nord-valideringen av deres batteri for hva den er verd.

Lover drivstoffbesparende startbatteri

Kan hvilken type startbatteri du har i lastebilen påvirke drivstofforbruket? Ja, mener Varta - med støtte fra TÜV Nord.

Når det er snakk om batterier og lastebiler nå om dagen, handler det nesten alltid om høyvoltsbatterier til drift av elektriske motorer. Startbatterier i dieseldrevne lastebiler hører vi sjelden om. Men også her skjer det utvikling som kan være vel verd å følge med på. 

Varta må sies å være blant ekspertene på dette feltet, og det er de som nå forteller at deres ProMotive AGM lastebilbatteri «kan bidra til betydelige drivstoffbesparelser». 

Påstanden har nå fått ekstra faglig tyngde, etter at den tyske revisjons-, vurderings-, validerings- og sertifiseringsorganisasjonen TÜV Nord har sett på saken og gitt sitt bekreftet-stempel. 

Mindre tomgangskjøring

For å validere innsparingspotensialet sammenlignet TÜV et Varta ProMotive AGM-batteri med et konvensjonelt ProMotive SHD-batteri og simulerte de ukentlige hvileperiodene. 

AGM står for absorberende glassmatte (Absorbent Glass Mat). I disse blybatteriene er elektrolytten bundet i en glassfiberfleece, noe som angivelig øker levetiden betydelig. 

AGM-batterier kan ikke bare lades ut dypere, men også lades opp raskere, ifølge Varta.

Lastebilsjåfører i langtransport tilbringer vanligvis mye tid i førerhuset. Der leverer startbatteriene i kjøretøyet strøm til alt fra klimaanlegget til kjøleskapet og belysningen. Men siden «vanlige batterier» mister strøm når de er dypt utladet, må motoren startes gjentatte ganger for å lade opp batteriet i mellomtiden.

TÜV Nord har vurdert at en motor med et konvensjonelt batteri i gjennomsnitt må gå i tre timer og 40 minutter i løpet av en 48 timers pause. Da bruker den mer enn elleve liter diesel og slipper ut over 28 kilo CO2-ekvivalenter, ifølge organisasjonen.

Med Varta ProMotive AGM-batteriet fant TÜV Nord at motoren kun trenger å gå i én time. Dette skal gi en besparelse på 14,42 euro i drivstoffkostnader (avhenger naturligvis av drivstoffprisen i øyeblikket) og 20,83 kilo CO2-ekvivalenter, ifølge TÜV-valideringen. 

400 liter i året

Med et gjennomsnittlig forbruk på tre liter i timen gir dette et innsparingspotensial på opptil 400 liter drivstoff og ett tonn CO2-utslipp per 50 uker i året for en langtransportbil. At det kan bli penger av sånt trengs ingen øknomiutdannelse for å forstå.

- TÜV-rapporten bekrefter vår egen erfaring, nemlig at riktig valg av batteriteknologi har stor innvirkning på tomgangstiden, fremholder Konstantin Gottfried, som er ansvarlig for flåte og verksted i det globalt opererende selskapet Schwarzer Logistics.

- Dette er nok et bevis på det viktige bidraget våre batterier gir til bærekraftig mobilitet, sier dr. Christian Rosenkranz, visedirektør for bærekraft og kommunikasjon EMEA i Clarios - konsernet som eier Varta.

Powered by Labrador CMS