Personbilparken vil klare sine klimaforpliktelser i 2030, men varebiler og lastebiler henger langt etter, mener Bilimportørenes Landsforening.

Bilimportørene: Frykter ny NTP ikke blir vendepunktet markedet trenger

- Denne utfordringen kan ikke markedet løse alene, sier Andreas Handeland i Bilimportørenes Landsforening.

22. mars legger regjeringen frem ny Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden 2025-2036. Som YrkesBil skrev nylig kom det klare signaler om noen av de overordnede linjene i ny NTP fra statssekretær Cecilie Knibe Kroglund (Ap), da hun deltok på konferansen Mobilitet 2024.

Kroglund innrømmet at markedet for tunge elektriske kjøretøy og gravemaskiner ikke er like modent som for elektriske personbiler, og lovet samtidig at «derfor kommer vi til å komme med bedre ordninger og mer drahjelp». Dog uten å konkretisere i særlig grad.

Marius Råstad, logistikksjef i Asko, som stod på scenen like etter Kroglund, var derimot rask med å svare konkret: Han etterlyser flere ladestasjoner for lastebiler og en forutsigbar virkemiddelpolitikk.

Nå kommer også Bilimportørenes Landsforening (BIL) på banen, og er bekymret:

- Personbilparken vil klare sine klimaforpliktelser i 2030, men varebiler og lastebiler henger langt etter. Denne utfordringen kan ikke markedet løse alene. Vi i BIL er mer opptatt av at det kommer på plass konkrete tiltak, enn at måltallene strammes inn, sier Andreas Handeland i BIL.

- Jeg håper transportetatene har fullt fokus på hvordan Norge kan sikre en rask overgang til utslippsfrie nyttekjøretøy, sier Andreas Handeland, kommunikasjonssjef i BIL.

- Ambisiøse mål holder ikke

I gjeldene NTP er måltallene for nullutslipp satt til: 

  • Nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslipp i 2025 
  • Nye bybusser skal være nullutslippskjøretøy eller bruke biogass i 2025 
  • Innen 2030 skal nye tyngre varebiler, 75 prosent av nye langdistansebusser og 50 prosent av nye lastebiler være nullutslippskjøretøy

- Det hjelper ikke å sette ambisiøse måltall i ny NTP, hvis dette ikke følges opp av konkrete tiltak. Salget av nye personbiler vil være tilnærmet utslippsfritt allerede i 2025, fordi staten har fulgt opp med sterke incentiver i form av moms- og avgiftsfritak, samt reduserte bompenger, rimeligere parkering og adgang til kollektivfeltet. Prognosene tilsier at omtrent 60 prosent av personbilparken vil være utslippsfri i 2030. Klimakur mener at utslippene fra personbiler vil være 75 prosent lavere i 2030 enn de var i 1990, sier Handeland. 

Det trengs en infrastruktursatsing som utvikles i nært samarbeid med næringen, slik at plasseringen av ladepunktene er tilpasset kjøremønstre, årstider og kjøre- og hviletidsbestemmelser

Andreas Handeland, BIL

Etterlyser forutsigbarhet

Tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) viser at kun 31 prosent av nyttekjøretøyene som ble solgt nye i 2023 var utslippsfrie, og at de lette varebilene tross ambisiøse mål faktisk henger etter de tunge.

- Dette viser hvor avgjørende riktige incentiver er for å få fart på salget. Elektriske varebiler er tunge og har derfor lavere nyttelast enn dieselbilene, i tillegg til at de koster mer å produsere. Uten drahjelp fra incentiver blir det da krevende å nå målsetningene, sier Handeland. 

BIL håper transportmyndighetene i arbeidet med ny NTP, har sett grundig på hvordan fornuftige incentiver kan benyttes overfor nyttekjøretøyene. 

Som kjent fikk dagens Enova-støtte en kraftig ripe i lakken da Riksrevisjonen slo fast at den ikke fungerer etter intensjonene. 

Den nye støttemodellen for tunge nullutslippskjøretøy rangerer søknadene etter hvor mye CO2 som reduseres per støttekrone, og legger opp til konkurranse om midlene. 

Dette gir, ifølge bransjen, bedriftene for lite forutsigbarhet i kostbare innkjøpsbeslutninger. Resultatet kan bli at omstillingen til nullutslippsteknologi ikke går raskt nok, mener bransjen.

Etterlyser ladestrategi

Handeland mener store utslippskutt fra nyttetrafikken kan nås lenge før 2030 gjennom en helhetlig tiltakspakke med kjøps- og bruksincentiver. 

- Videre må regjeringens ladestrategi konkretiseres. Skal klimamålene nås, er en forsert elektrifisering av lastebiler helt avgjørende. Da trengs en infrastruktursatsing som utvikles i nært samarbeid med næringen, slik at plasseringen av ladepunktene er tilpasset kjøremønstre, årstider og kjøre- og hviletidsbestemmelser, sier Handeland.

Ifølge regjeringens grønne bok er dette status ved inngangen til 2024: 

  • 9 av 10 nye personbiler er nullutslipp 
  • 3 av 10 nye, lette varebiler er nullutslipp 
  • 4 av 10 nye, tunge varebiler er nullutslipp 
  • 9 av 10 nye bybusser er nullutslipp 
  • 3 av 10 langdistansebusser er nullutslipp
  • 1 av 10 nye lastebiler er nullutslipp 

- Vi håper virkelig at ny NTP blir et skikkelig vendepunkt for det grønne skiftet i tungtrafikken, men vi føler oss langt i fra sikre på akkurat det. Det blir veldig spennende å se når planen legges frem den 22. mars, sier Handeland.

Powered by Labrador CMS